Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər: Əvvəl necə idi, indi necədir?

10.12.2018 İqtisadiyyat
Vergi Məcəlləsinə edilən yeni dəyişikliklərə əsasən mənfəət vergisinə cəlb edilməli olan mənfəət anlayışı daha dəqiq ifadə olunub.

Dəyişiklikdən əvvəl:

Əvvəlki tərifə əsasən vergi ödəyicisinin bütün gəlirləri (vergidən azad edilən gəlirdən başqa) ilə gəlirdən çıxılan xərc arasındakı fərq "mənfəət"hesab edilirdi.

Dəyişiklikdən sonra:

Dəyişikliklərə əsasən bundan sonra "mənfəət" dedikdə, vergi ödəyicisinin bütün gəlirləri, o cümlədən Azərbaycan Respublikası hüdudlarından kənarda daimi nümayəndəlik vasitəsilə əldə etdiyi gəlirlər və ölkədən kənarda əldə edilən dividend, faiz və royalti gəlirləri ilə gəlirdən çıxılan xərc (vergidən azad edilən gəlirlər üzrə çəkilən xərclərdən başqa)arasındakı fərq kimi nəzərə alınacaqdır.