Azergold TENDER elan edir

19.05.2020 Tender
Təşkilatın adı: "AZERGOLD" QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ

Təşkilat VOEN: 1403467421

Təşkilatın ünvanı: Azərbaycan, Bakı - AZ1004, Mikayıl Müşfiq küç., 2H

Tender predmeti: Ağyoxuş-Mərəh sahəsində planlaşdırılan inzibati ərazinin hazırlanması, müvafiq konteynerlərin, köşkün təmin edilməsi və mədən sahəsinin hasarlanması işlərinin satın alınması

Tenderin adi: Ağyoxuş-Mərəh sahəsində planlaşdırılan inzibati ərazinin hazırlanması, müvafiq konteynerlərin, köşkün təmin edilməsi və mədən sahəsinin hasarlanması işlərinin satın alınması

Ağyoxuş-Mərəh sahəsində planlaşdırılan inzibati ərazinin hazırlanması, müvafiq konteynerlərin, köşkün təmin edilməsi və mədən sahəsinin hasarlanması işlərinin satın alınması

Başlıq

Açıqlama

Miqdar

Ağyoxuş-Mərəh sahəsində planlaşdırılan inzibati ərazinin hazırlanması, müvafiq konteynerlərin, köşkün təmin edilməsi və mədən sahəsinin hasarlanması işlərinin satın alınması

1

ədəd

ÜSL kod (kateqoriya) -

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

17.04.2020 16:55

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

14.05.2020 15:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

31.05.2020 15:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

01.06.2020 15:00

İştirak haqqı: 500 AZN

İştirak haqqının ödənilməsi yalnız Asan Ödəniş vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Müsabiqədə iştirak etmək üçün müsabiqəyə daxil olduqdan sonra “Asan Ödəniş”lə ödə " düyməsini sıxaraq aidiyyatı keçid vasitəsilə ödənişi etdikdən sonra müsabiqədə iştirak edə bilərsiniz:

ÇATDIRILMA YERİ

Ağyoxuş-Mərəh

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

6 ay

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

Müqavilə üzrə 30 % avans məbləği nəzərdə tutulub. Qalan hissəsi müvafiq olaraq təqdim olunacaq forma 2 və forma 3 sənədləri əsasında ödəniləcəkdir

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Tələb olunan sənədlər:

Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış

arayış 2020-ci ilin aprel və ya may aylarında verilmiş olmalıdır və malgöndərənin öz öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün potensial imkana malik olmasını təsdiq etməlidir

ƏŞT-nun “ƏLAVƏLƏR” bölməsində müəyyən edilmiş “Kadr imkanları üzrə Uyğunluq” Forması

Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların tikinti-quraşdırma işlərinin icra edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmiş lisenziya

əlavəsi ilə birlikdə

Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinə aid olması ilə bağlı məlumat

məktub formasında

Rekvizitlər

bank rekvizitləri

Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə

Dövlət Reyestrindən çıxarış və VÖEN

Nizamnamə

Nizamnamə

Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması

arayış müvafiq vergi orqanından alınmalıdır

Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı

arayış 2020-ci ilin aprel və ya may aylarında verilmiş olmalıdır

ƏŞT-nun “ƏLAVƏLƏR” bölməsində müəyyən edilmiş “İxtisas göstəriciləri üzrə Məlumat” Forması

həmin formada tələb olunan məlumatlar yazılmaqla və yardımçı sənədlər əlavə edilməklə

ƏŞT-nun “ƏLAVƏLƏR” bölməsində müəyyən edilmiş “Tender iştirakçısının komplekt anket Forması”

formada tələb olunan məlumatlar yazılmaqla

ƏŞT-nun “ƏLAVƏLƏR” bölməsində müəyyən edilmiş “Texniki imkanlar üzrə Uyğunluq” Forması

Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti

vergi bəyannaməsi

İxtisas göstəriciləri:

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

Texniki təklif: 40 bal

Uyğun işçi heyəti və texniki baza

15

Uyğun işçi heyəti və texniki baza (№ 3) üzrə üzrə hesablama aşağıdakı qaydada aparılır: - İddiaçı tərəfindən təqdim olunan (ƏŞT-nun Əlavələr bölməsindəki) “Texniki imkanlar üzrə Uyğunluq” Forması və “Kadr imkanları üzrə Uyğunluq” Formasına uyğunluğu = 15 bal

Oxşar təcrübə

15

Oxşar təcrübə (№ 2) üzrə hesablama oxşar mövzu üzrə müqavilələrin sayına uyğun olaraq aşağıdakı qaydada aparılır: - 1-5 müqavilə = 5 bal - 5-10 müqavilə = 10 bal - 10 və daha çox müqavilə = 15 bal

İcra müddəti (təqdim edilmiş icra qrafiki üzrə)

10

İcra müddəti (təqdim edilmiş icra qrafiki üzrə) (№ 4) üzrə hesablama aşağıdakı qaydada aparılır: - 8 aydan artıq = 0 bal - 6-8 ay = 5 bal - 6 aya kimi = 10 bal

Qiymət təklifi:: 60 bal

Müqavilənin təminatı

-

Müqavilənin məbləği 100 000 ABŞ dollarının manat ekvivalentindən çox olduğu təqdirdə İcraçı müqavilənin ümumi məbləğinin 2 % (iki faizini) təmin edən icra bank zəmanətini Sifarişçiyə təqdim edir.

Təklifin qüvvədə olma müddəti

-

30 bank günü

Tender təklifinin təminatı

-

Tender təklifinin 1% həcmində təminat tələb olunur.

Qiymət təklifi

60

QİYMƏT TƏKLİFİNİN TAM HESAB OLUNMASI ÜÇÜN QİYMƏT CƏDVƏLİ, TENDER TƏKLİFİ VƏ TENDER TƏKLİFİNİN TƏMİNATI TƏQDİM OLUNMALIDIR. Malgöndərən malların/xidmətlərin qiymətinə daxil olmayan, Sifarişçi tərəfindən bu sənəddə malların/xidmətlərin qiymətinə daxil edilməsi zəruri hesab olunmayan, və satınalan təşkilatın ödəyəcəyi (ödəməli olduğu) bütün əlavə xərcləri ayrıca göstərilməlidir. Əgər əlavə xərclər bunun üçün nəzərdə tutulmuş ayrıca bölmədə (“Əlavə xərclər” bölməsində) göstərilmirsə bütün əlavə xərclərin malların/xidmətlərin qiymətinə daxil edildiyi qənaətinə gəlinir. Əgər malların/xidmətlərin qiymətinə daxil edilməyibsə malların çatdırılmasına dair bütün şərtlər və məbləğ, o cümlədən İNCOTERMS şərtləri “Çatdırılma” hissəsində ətraflı göstərilməlidir. Qiymətlərin hansı valyuta ilə hesablandığı cədvəldə göstərilməlidir.

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi:

30 bank günü (zərflərin açıldığı tarixdən sonra qüvvədə olma müddəti

Təklifin təminatı:

60 bank günü (təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra

Aygül Tağıyeva

Təchizat üzrə Baş mütəxəssis

012-505-02-02

012-505-02-02

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

  • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
  • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
  • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
  • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
  • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (//etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
  • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
  • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
  • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
  • Müəyyən edilməmişdir.

QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada PORTAL vasitəsilə aparılır.

Açıq tenderin elektron şərtlər toplusunu 17.04.2020 16:55 tarixindən sonra əldə edə bilərsiniz.