BNA tender elan edir

11.09.2020 Tender
Təşkilatın adı: BAKI NƏQLİYYAT AGENTLİYİ PUBLİK HÜQUQİ ŞƏXS

Təşkilat VOEN: 1503112971

Təşkilatın ünvanı: Bakı şəhəri, Ziya Bünyadov 111

Tender predmeti: Bakı Nəqliyyat Agentliyinə və tabeli qurumlarına məxsus əmlak və inventarların dezinfeksiya, dezinseksiya və deratizasiya işlərinin aparılması məqsədilə lazım olan mal, iş və xidmətlərin satın alınması

Tenderin adi: Bakı Nəqliyyat Agentliyinə və tabeli qurumlarına məxsus əmlak və inventarların dezinfeksiya, dezinseksiya və deratizasiya işlərinin aparılması məqsədilə lazım olan mal, iş və xidmətlərin satın alınması

Bakı Nəqliyyat Agentliyinə və tabeli qurumlarına məxsus əmlak və inventarların dezinfeksiya, dezinseksiya və deratizasiya işlərinin aparılması məqsədilə lazım olan mal, iş və xidmətlərin satın alınması

Başlıq

Açıqlama

Miqdar

"Bakubus" MMC İnzibati binası

Dezinfeksiya/dəfə

24

ədəd

Neftçilər prospektində - Hökümət Evinin qarşısında yerləşən yeraltı avtomobil qarajı

Dezinseksiya deratizasiya/dəfə

3

ədəd

"Bakubus" MMC-nin inzibati binası ərazisi ilə birlikdə

Dezinseksiya deratizasiya/dəfə

3

ədəd

"Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi" MMC-nin İnzibatı binası

Dezinfeksiya/dəfə

24

ədəd

"Bakubus" MMC Təmir Mərkəzinin binası

Dezinfeksiya/dəfə

24

ədəd

"Bakubus" MMC Kamp binası

Dezinfeksiya/dəfə

24

ədəd

"Bakubus" MMC Klinik binası

Dezinfeksiya/dəfə

24

ədəd

Əlcək (birdəfəlik istifadə üçün)

№100

180

paçka

Avtobusların dezinfeksiyası 300 ədəd

Dezinfeksiya/dəfə

90

ədəd

Avtodayancaqlar 1201 ədəd

Dezinfeksiya/dəfə

45

ədəd

Füzuli və Mirzağa Əliyev küçələri arasında yerləşənn yeraltı avtomobil qarajı

Dezinfeksiya/dəfə

24

ədəd

Neftçilər prospektində - Hökümət Evinin qarşısında yerləşən yeraltı avtomobil qarajı

Dezinfeksiya/dəfə

24

ədəd

Füzuli və Mirzağa Əliyev küçələri arasında yerləşənn yeraltı avtomobil qarajı

Dezinseksiya deratizasiya/dəfə

3

ədəd

Bakı Nəqliyyat Agentliyi - Sürücü Təlim Mərkəzi

Dezinfeksiya/dəfə

24

ədəd

Bakı Nəqliyyat Agentliyi Depo - 2 Kamp binası

Dezinfeksiya/dəfə

24

ədəd

Bakı Nəqliyyat Agentliyi Depo - 2 Klinik Bina

Dezinfeksiya/dəfə

24

ədəd

Bakı Nəqliyyat Agentliyinin İnzibati binası və informasiya tablolarının idarəlunması binası

Dezinfeksiya/dəfə

24

ədəd

“Koroğlu” Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzi

Dezinfeksiya/dəfə

45

ədəd

Bakı Nəqliyyat Agentliyi Depo - 2 Təmir Mərkəzi binası

Dezinfeksiya/dəfə

24

ədəd

Avtobuslar daxil olmaqla əl üçün dezinfeksiya edici məhlul

Dezinfeksiya məhlulu

2400

ədəd

ÜSL kod (kateqoriya) -

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

10.09.2020 17:15

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

01.10.2020 12:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

09.10.2020 12:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

12.10.2020 12:00

İştirak haqqı: 400 AZN

İştirak haqqının ödənilməsi yalnız Asan Ödəniş vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Müsabiqədə iştirak etmək üçün müsabiqəyə daxil olduqdan sonra “Asan Ödəniş”lə ödə " düyməsini sıxaraq aidiyyatı keçid vasitəsilə ödənişi etdikdən sonra müsabiqədə iştirak edə bilərsiniz:

ÇATDIRILMA YERİ

Bakı şəhəri, Ziya Bünyadov 111

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

Əsas Şərtlər Toplusuna uyğun olaraq

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

Əsas Şərtlər Toplusuna uyğun olaraq

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Təşkilati və hüquqi sənədlər:

Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış

Zəruridir

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Naziyliyi tərəfindən verilmiş rəsmi lisenziya

Zəruridir

Rekvizitlər

Rekvizitlər

Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə

Reyestr

Nizamnamə

Nizamnamənin sürəti.

Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması

Son bir (bir) ili əhatə etməlidir.

Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı

Son bir (bir) ili əhatə etməlidir.

Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti

Son bir (bir) ili əhatə etməlidir.

İxtisas göstəriciləri:

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

Texniki təklif: 70 bal

Iddiaçının işçilərinin, o cümlədən ixtisaslaşmış kadrlarının sayına görə;

20

İddiaçının işçilərinin, o cümlədən ixtisaslaşmış kadrlarının sayına görə - “20” bal; İşçilərinin, o cümlədən ixtisaslaşmış kadrlarının sayı ən çox olan iddiaçının tender təklifi maksimum 10 balla qiymətləndirilir. İşçilərinin, o cümlədən ixtisaslaşmış kadrlarının sayına görə tender təkliflərinin qiymətləndirilməsi aşağıdakı kimi aparılır: P=T0 x 10:T1 Burada P-işçilərinin, o cümlədən ixtisaslaşmış kadrlarının sayına görə iddiaçının tender təklifinin balı; T1- iddiaçılar arasında ən çox işçisi, o cümlədən ixtisaslaşmış kadrı olan iddiaçının işçilərinin sayı; T0- iddiaçının işçilərinin, o cümlədən ixtisaslaşmış kadrlarının sayı. Dezinfeksiya sahəsində işləyən işçilərin peşə səviyyəsini göstərən yerli və əcnəbi şirkətlər tərəfindənn sertifikasiyasını təsdiq edən müvafiq sertifikatların təqdim olunmasına görə - “10” bal

İddiaçının maddi-texniki bazasının vəziyyətinə (sifarişi yerinə yetirməsi imkanlarına) görə;

15

İddiaçının maddi-texniki bazasının vəziyyətinə (sifarişin yerinə yetirməsi imkanlarına) -“15 ” bal; Burada iddiaçılar avadanlıqların növü, modeli, miqdarı, vəziyyəti (yeni və ya köhnə), istismar müddəti barədə ətraflı məlumat təqdim etməlidir.

İddiaçının maliyyə vəziyyətinə, maliyyə resurslarının qaneedici olmasına görə;

10

İddiaçının maliyyə vəziyyətinə, sərbəst maliyyə resurslarının qaneedici olmasına görə “10” bal, o cümlədən: İddiaçının son illik maliyyə hesabatına əsasən mənfəətlə işlədiyinə görə -“4” bal, ziyanla “0” bal; İddiaçının sərbəst maliyyə resurslarının və dövriyyə vəsaitlərinin qaneedici olmasına görə -“6” bal, qaneedici deyilsə -“0” bal;

İddiaçının etibarlılığına (Dövlət qurumları ilə əməkdaşlıq etməsi, tenderlərdə iştirakı), (Təchiz olunan deiznfektantın Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ( ÜST ) –nın xüsusi tələblərinə uyğun akkreditasiya sənədi)malların (işlərin və xidmətlərin) funksional xüsusiyyətlərinin tender şətrlər toplusunda qeyd olunan meyarlara tam cavab verməsi

10

İddiaçının etibarlılığına (Dövlət qurumları ilə əməkdaşlıq etməsi, tenderlərdə iştirakı), malların (işlərin və xidmətlərin) funksional xüsusiyyətlərinin tender şətrlər toplusunda qeyd olunan meyarlara tam cavab verməsi - “5” bal. (Bu bənddə İddiaçının əvvəlki müsabiqələrin qalibi kimi sifarişləri yerinə yetirib-yetirməməsi, vergilərə borcunun olub-olmaması, müsabiqəyə təqdim olunmuş sənədlərinin tamamlığı və dürüstlüyü, ödəmə qabiliyyətinin olması, məhkəmə araşdırılmalarına cəlb olunub-olunmaması, tender təklifinin tamlığı və digər məsələlər nəzərə alınacaqdır). Təchiz olunan deiznfektantın Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ( ÜST ) –nın xüsusi tələblərinə uyğun akkreditasiya sənədinin təqdim edilməsi - 5 bal

İddiaçının təcrübəsinə görə;

15

İddiaçının təcrübəsinə görə-“15” bal o cümlədən: 2 ildən 4 ilə qədər – “5” bal; 4 ildən 7 ilə qədər – “10” bal; 7 ildən və daha çox – “15” bal.

Qiymət təklifi:: 30 bal

Qiymət təklifi

30

Tender predmeti üzrə işlərin görülməsi ilə bağlı nəzərdə tutulan vergilər, rüsumlar, digər məcburi ödəmələr, eləcə də nəqliyyat, yaşayış, rabitə, sığorta xərcləri İdiaçının qiymət təklifinə daxil edilir.

Tender təklifinin təminatı

-

Tender təklifinin bank təminatı onun ümumi dəyərinin 1 (bir) faizi həcmində müəyyən edilir. Tender təklifinin bank təminatı tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30 (otuz) bank günü çox olmalıdır. Bank təminatı olmayan bütün tender təklifləri Tender Komissiyası tərəfindən kənarlaşdırılacaqdır.

Təklifin qüvvədə olma müddəti

-

Tender təklifi təkliflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 (otuz) bank günü qüvvədə olmalıdır. Tender təkliflərinin qüvvədə olma müddəti tender zərflərinin açılışı günündən sonra 30 (otuz) bank günü təşkil edir.

Müqavilənin təminatı

-

Müqavilə dəyərinin 3 (üç) faizi məbləğində

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi:

30 bank günü (zərflərin açıldığı tarixdən sonra qüvvədə olma müddəti

Təklifin təminatı:

60 bank günü (təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra

Səkinə Şahbazi

Təchizat və təminat şöbəsi

404 41 20 (2189)

404 41 20 (2189)

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

  • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
  • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
  • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
  • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
  • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (//etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
  • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
  • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
  • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
  • Müəyyən edilməmişdir