Qarabağ Azərbaycandır!

Pambıq istehsalı üzrə - REYTİNQ

19.02.2021 Aqrar
Ötən il Azərbaycanda 336 792 ton pambıq istehsal olunub ki, bu da 2019-cu illə müqayisədə 41 513 ton və ya 14% çoxdur.

2010-cu ildə ölkə üzrə pambığın məhsuldarlığı hər hektara görə 33,6 sentner təşkil edib. Bu, 2019-cu illə müqayisədə 4,1 sentner və ya 13,9% çoxdur.

2020-ci ildə ölkənin iqtisadi rayonları üzrə pambıq istehsalı və məhsuldarlığı:

#

İqtisadi rayon

2020-ci il

2019-cu illə müqayisə, %

istehsal, ton

məhsuldarlıq, sent/ha

istehsal

məhsuldarlıq

1

Gəncə-Qazax

9 804

34,3

134,7%

145,9%

2

Aran

303 774

33,6

114,7%

112,4%

3

Lənkəran

1 212

24,4

7,5%

5,4%

4

Dağlıq-Şirvan

1 525

25,4

153,4

2,5 dəfə

5

Yuxarı Qarabağ

20 477

35,5

1,9%

116%