USD1,7000
EUR1,8634
GBP2,1133
RUB0,0208

Avtomobillərin gömrük rüsumu haqda qərarın - Tam mətni + Siyahı

05.02.2020 İqtisadiyyat
0 0
Xəbər verdiyimiz kimi, baş nazir Əli Əsədov Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 17 noyabr tarixli 500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələri”ndə dəyişiklik edilməsi barədə qərar imzalayıb.

"Kommersant.az" xəbər verir ki, dəyişikliyə görə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 17 noyabr tarixli 500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələri"ndə aşağıdakı dəyişikliklər edilib:

1.1. Qrup 40-a aid "Əlavə qeydlər"ə aşağıdakı məzmunda 2-ci hissə əlavə edilsin:

"2. "minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı" – Qrup 87-yə aid "Əlavə qeydlər"in c) bəndində nəzərdə tutulan mənanı ifadə edir.";

1.2. 4011 10 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

4011 10 000

– minik avtomobilləri üçün (yük-sərnişin avtomobil-furqonları və idman avtomobilləri də daxil olmaqla)

4011 10 000 1

– – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdə

əd

0

4011 10 000 9

– – digərləri

əd

15

1.3. 4013 10 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

4013 10 000

– minik avtomobilləri (yük-sərnişin avtomobil-furqonları və idman avtomobilləri də daxil olmaqla), avtobuslar və ya yük daşımaq üçün nəzərdə tutulmuş mühərrikli nəqliyyat vasitələri üçün

4013 10 000 1

– – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdə

əd

0

4013 10 000 9

– – digərləri

əd

15

1.4. Qrup 70-ə aid "Qeydlər"ə aşağıdakı məzmunda "Əlavə qeyd" əlavə edilsin:

"Əlavə qeyd:

"minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı" – Qrup 87-yə aid Əlavə qeydlər"in c) bəndində nəzərdə tutulan mənanı ifadə edir.";

1.5. 7007 11 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

7007 11 100

– – – yerüstü nəqliyyat vasitə-lərində istifadə olunmağa imkan verən ölçüdə və formatda

7007 11 100 1

– – – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdə

əd

0

7007 11 100 9

– – – – digərləri

əd

15

1.6. 7007 21 200 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

7007 21 200

– – – yerüstü nəqliyyat vasitə-lərində istifadə olunmağa imkan verən ölçüdə və formatda

7007 21 200 1

– – – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdə

əd

0

7007 21 200 9

– – – – digərləri

əd

15

1.7. 7009 10 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

7009 10 000

– nəqliyyat vasitələri üçün arxa görünüş güzgüləri

7009 10 000 1

– – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdə

əd

0

7009 10 000 9

– – digərləri

əd

15

1.8. Qrup 83-ə aşağıdakı məzmunda "Əlavə qeyd" əlavə edilsin:

"Əlavə qeyd:

a) "minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı" – Qrup 87-yə aid "Əlavə qeydləri"in c) bəndində nəzərdə tutulan mənanı ifadə edir.";

1.9. 8301 20 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

8301 20 000

– mühərrikli nəqliyyat vasitələri üçün nəzərdə tutulmuş qıfıllar

8301 20 000 1

– – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdə

əd

0

8301 20 000 9

– – digərləri

əd

15

1.10. 8302 30 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

8302 30 000

– bərkidici armatura, furnitur və mühərrikli nəqliyyat vasitə-ləri üçün analoji detallar, digərləri

8302 30 000 1

– – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdə

əd

0

8302 30 000 9

– – digərləri

əd

15

1.11. Qrup 84-ə aid "Əlavə qeydlər"ə aşağıdakı məzmunda 3-cü hissə əlavə edilsin:

"3. "minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı" – Qrup 87-yə aid "Əlavə qeydlər"in c) bəndində nəzərdə tutulan mənanı ifadə edir.";

1.12. 8407 34 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

8407 34 100

– – – sənaye yığılması üçün: 8701 10 yarımmövqeyinin yanaşı gedən sürücü tərəfin-dən idarə olunan traktorların; 8703 mal mövqeyinin mühər-rikli nəqliyyat vasitələrinin; 8704 mal mövqeyinin mühərrik silindrlərinin işçi həcmi 2800 sm3-dən az olan mühərrikli nəqliyyat vasitələrinin; 8705 mal mövqeyinin mühərrikli nəqliyyat vasitələrinin

8407 34 100 1

– – – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdə

əd

0

8407 34 100 9

– – – – digərləri

əd

5

1.13. 8413 30 200 1 alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmunda sətir əlavə edilsin:

8413 30 200 2

– – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdə

əd

0

1.14. 8413 30 800 1 alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmunda sətir əlavə edilsin:

8413 30 800 2

– – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdə

əd

0

1.15. 8415 20 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

8415 20 000

– mühərrikli nəqliyyat vasitələ-rində insanlar üçün istifadə olunan

8415 20 000 1

– – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdə

əd

0

8415 20 000 9

– – digərləri

əd

15

1.16. 8421 23 000 1 alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmunda sətir əlavə edilsin:

8421 23 000 2

– – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdə

əd

0

1.17. 8481 20 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

8481 20 100

– – yağ-hidravlik güc transmis-siyaları üçün tənzimləyici klapanlar

8481 20 100 1

– – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdə

əd

0

8481 20 100 9

– – – digərləri

əd

5

1.18. Qrup 85-ə aid "Əlavə qeydlər"ə aşağıdakı məzmunda 4-cü hissə əlavə edilsin:

"4. "minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı" – Qrup 87-yə aid "Əlavə qeydlər"in c) bəndində nəzərdə tutulan mənanı ifadə edir.";

1.19. 8507 10 200 1 alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmunda sətir əlavə edilsin:

8507 10 200 2

– – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdə

əd

0

1.20. 8511 10 000 1 alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmunda sətir əlavə edilsin:

8511 10 000 2

– – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdə

əd

0

1.21. 8511 30 000 1 alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmunda sətir əlavə edilsin:

8511 30 000 2

– – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdə

əd

0

1.22. 8511 40 000 1 alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmunda sətir əlavə edilsin:

8511 40 000 2

– – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdə

əd

0

1.23. 8512 20 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

8512 20 000

– digər işıqlandırıcı və ya vizual siqnalizasiya cihazları

8512 20 000 1

– – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdə

əd

0

8512 20 000 9

– – digərləri

əd

15

1.24. 8512 30 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

8512 30 100

– – mühərrikli nəqliyyat vasitə-lərində istifadə olunan mühafizə üçün siqnalizasiya cihazları

8512 30 100 1

– – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdə

əd

0

8512 30 100 9

– – – digərləri

əd

15

1.25. 8512 30 900 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

8512 30 900

– – digərləri

8512 30 900 1

– – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdə

əd

0

8512 30 900 9

– – – digərləri

əd

15

1.26. 8512 40 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

8512 40 000

– şüşətəmizləyicilər, buzlanma və tərləmə əleyhinə cihazlar

8512 40 000 1

– – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdə

əd

0

8512 40 000 9

– – digərləri

əd

15

1.27. 8517 70 150 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

8517 70 150

– – – portativ aparatlar və ya mühərrikli nəqliyyat vasitə-lərində quraşdırılan aparatlar üçün teleskopik və milşəkilli antenalar

8517 70 150 1

– – – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdə

əd

0

8517 70 150 9

– – – – digərləri

əd

15

1.28. 8526 92 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

8526 92 000

– – uzaqdan idarəetmə üçün radioaparatura

8526 92 000 1

– – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdə

əd

0

8526 92 000 9

– – – digərləri

əd

5

1.29. 8531 80 950 1 alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmunda sətir əlavə edilsin:

8531 80 950 2

– – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdə

əd

0

1.30. 8539 21 300 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

8539 21 300

– – – motosikllər və ya digər mühərrikli nəqliyyat vasitələri üçün

8539 21 300 1

– – – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdə

əd

0

8539 21 300 9

– – – – digərləri

əd

15

1.31. 8539 29 300 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

8539 29 300

– – – motosikllər və ya digər mühərrikli nəqliyyat vasitələri üçün

8539 29 300 1

– – – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdə

əd

0

8539 29 300 9

– – – – digərləri

əd

15

1.32. 8544 30 000 1 alt yarımmövqeyinə aid sətirdən sonra aşağıdakı məzmunda sətir əlavə edilsin:

8544 30 000 2

– – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdə

əd

0

1.33. Qrup 87-yə aid "Əlavə qeydlər"ə aşağıdakı məzmunda c) bəndi əlavə edilsin:

"c) "minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı" - minik avtomobillərinin aşağıdakı bütün texnoloji əməliyyatların yerinə yetirilməsi ilə həyata keçirilən yığımı hesab olunur:

- kuzovun istehsal xəttinə yerləşdirilməsi;

- yan, ön və arxa şüşələrin, ön və arxa qapıların, şitin, ön və arxa buferlərin quraşdırılması;

- mühərrikin quraşdırılması və bərkidilməsi, mühərrikə idarəetmə mexanizmlərinin birləşdirilməsi;

- radiatorların quraşdırılması və soyutma sistemlərinin qoşulması;

- amortizatorların bərkidilməsi, transmissiyanın qoşulması;

- ön, arxa asmaların və yarımoxların quraşdırılması;

- ön təkər topu ilə sükan-idarəetmə sisteminin birləşdirilməsi;

- təkərlərin quraşdırılması və ön təkər topu yastıqlarının sazlanması, yanma çarxının quraşdırılması;

- sükan-idarəetmə hidrosisteminin, əyləc sisteminin doldu-rulması və sazlanması;

- fənərlərin, ön və arxa siqnal fənərlərinin quraşdırılması;

- səsboğucunun və tullantı qaz boru seksiyalarının quraşdırılması;

- yanacaq bakının quraşdırılması və yanacaqötürmə sisteminin qoşulması;

- generatorun quraşdırılması və ötürücü kəmərin sazlanması;

- akkumulyatorun quraşdırılması və qoşulması, elektrik zəncirlərinin yoxlanılması;

- ön və arxa oturacaqların quraşdırılması;

- mühərrikin diaqnostikası və sazlanması;

- əyləc sisteminin effektivliyinin yoxlanılması;

- tez zədələnən yerlərin konservasiyası;

- yığılmadan sonra qüsurların aradan qaldırılması;

- avtomobil və lövhəciyə eyniləşdirmə nömrəsinin vurulması;

- avtomobilin sürülüb yoxlanılması.";

1.34. 8707 10 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

8707 10 100

– – sənaye yığımı üçün

8707 10 100 1

– – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdə

əd

0

8707 10 100 9

– – – digərləri

əd

5

1.35. 8708 10 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

8708 10 100

– – sənaye yığımı üçün nəzərdə tutulmuş: 8703 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitə-lərinin; mühərrikinin silindrləri-nin işçi həcmi 2500 sm3-dən çox olmayan sıxılmaqla alışan porşenli daxiliyanma mühər-rikli (dizel və ya yarımdizel), yaxud mühərrikinin silindrlə-rinin işçi həcmi 2800 sm3-dən çox olmayan qığılcımla alışan porşenli daxiliyanma mühər-rikli 8704 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin; 8705 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin

8708 10 100 1

– – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdə

əd

0

8708 10 100 9

– – – digərləri

əd

5

1.36. 8708 21 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

8708 21 100

– – – sənaye yığımı üçün: 8703 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin; mühər-rikinin silindrlərinin işçi həcmi 2500 sm3-dən çox olmayan sıxılmaqla alışan porşenli daxiliyanma mühərrikli (dizel və ya yarımdizel), yaxud mühərrikinin silindrlərinin işçi həcmi 2800 sm3-dən çox olmayan qığılcımla alışan porşenli daxiliyanma mühər-rikli 8704 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin; 8705 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin

8708 21 100 1

– – – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdə

əd

0

8708 21 100 9

– – – – digərləri

əd

5

1.37. 8708 29 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

8708 29 100

– – – sənaye yığımı üçün: 8701 10 000 0 alt yarımmöv-qeyinin təkoxlu traktorların; 8703 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin; mühərrikinin silin-drlərinin işçi həcmi 2500 sm3-dən çox olmayan sıxılmaqla alışan porşenli daxiliyanma mühərrikli (dizel və ya yarım-dizel), yaxud mühərrikinin silindrlərinin işçi həcmi 2800 sm3-dən çox olmayan qığıl-cımla alışan porşenli daxili-yanma mühərrikli 8704 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələ-rinin; 8705 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin

8708 29 100 1

– – – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdə

əd

0

8708 29 100 9

– – – – digərləri

əd

5

1.38. 8708 30 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

8708 30 100

– – sənaye yığımı üçün: 8701 10 000 0 alt yarımmövqeyinin təkoxlu traktorların; 8703 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələ-rinin; mühərrikinin silindrlərinin işçi həcmi 2500 sm3-dən çox olmayan sıxılmaqla alışan porşenli daxiliyanma mühərrikli (dizel və ya yarımdizel), yaxud mühərrikinin silindrlərinin işçi həcmi 2800 sm3-dən çox olmayan qığılcımla alışan porşenli daxiliyanma mühərrikli 8704 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin; 8705 mal mövqe-yinin nəqliyyat vasitələrinin

8708 30 100 1

– – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdə

əd

0

8708 30 100 9

– – – digərləri

əd

5

1.39. 8708 40 200 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

8708 40 200

– – sənaye yığımı üçün: 8701 10 000 0 alt yarımmövqeyinin təkoxlu traktorların; 8703 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitə-lərinin; mühərrikinin silindrlə-rinin işçi həcmi 2500 sm3-dən çox olmayan sıxılmaqla alışan porşenli daxiliyanma mühərrikli (dizel və ya yarımdizel), yaxud mühərrikinin silindrlərinin işçi həcmi 2800 sm3-dən çox olmayan qığılcımla alışan porşenli daxiliyanma mühərrikli 8704 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin; 8705 mal mövqe-yinin nəqliyyat vasitələrinin

8708 40 200 1

– – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdə

əd

0

8708 40 200 9

– – – digərləri

əd

5

1.40. 8708 50 200 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

8708 50 200

– – sənaye yığımı üçün: 8703 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin; mühərrikinin silin-drlərinin işçi həcmi 2500 sm3-dən çox olmayan sıxılmaqla alışan porşenli daxiliyanma mühərrikli (dizel və ya yarım-dizel), yaxud mühərrikinin silindrlərinin işçi həcmi 2800 sm3-dən çox olmayan qığıl-cımla alışan porşenli daxili-yanma mühərrikli 8704 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələ-rinin; 8705 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin

8708 50 200 1

– – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdə

əd

0

8708 50 200 9

– – – digərləri

əd

5

1.41. 8708 70 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

8708 70 100

– – sənaye yığımı üçün: 8701 10 000 0 alt yarımmövqeyinin təkoxlu traktorların; 8703 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələ-rinin; mühərrikinin silindrlərinin işçi həcmi 2500 sm3-dən çox olmayan sıxılmaqla alışan porşenli daxiliyanma mühərrikli (dizel və ya yarımdizel), yaxud mühərrikinin silindrlərinin işçi həcmi 2800 sm3-dən çox olmayan qığılcımla alışan porşenli daxiliyanma mühərrikli 8704 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin; 8705 mal mövqe-yinin nəqliyyat vasitələrinin

8708 70 100 1

– – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdə

əd

0

8708 70 100 9

– – – digərləri

əd

5

1.42. 8708 80 200 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

8708 80 200

– – sənaye yığımı üçün: 8703 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin; mühərrikinin silindrlərinin işçi həcmi 2500 sm3-dən çox olmayan sıxılmaqla alışan porşenli daxiliyanma mühərrikli (dizel və ya yarımdizel), yaxud mühərrikinin silindrlərinin işçi həcmi 2800 sm3-dən çox olmayan qığılcımla alışan porşenli daxiliyanma mühərrikli 8704 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin; 8705 mal mövqe-yinin nəqliyyat vasitələrinin

8708 80 200 1

– – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdə

əd

0

8708 80 200 9

– – – digərləri

əd

5

1.43. 8708 91 200 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

8708 91 200

– – – sənaye yığımı üçün: 8701 10 000 0 alt yarımmöv-qeyinin təkoxlu traktorların; 8703 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin; mühərrikinin silindrlərinin işçi həcmi 2500 sm3-dən çox olmayan sıxıl-maqla alışan porşenli daxili-yanma mühərrikli (dizel və ya yarımdizel), yaxud mühərri-kinin silindrlərinin işçi həcmi 2800 sm3-dən çox olmayan qığılcımla alışan porşenli daxiliyanma mühərrikli 8704 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin; 8705 mal mövqe-yinin nəqliyyat vasitələrinin

8708 91 200 1

– – – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdə

əd

0

8708 91 200 9

– – – – digərləri

əd

5

1.44. 8708 92 200 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

8708 92 200

– – – sənaye yığımı üçün: 8701 10 000 0 alt yarımmöv-qeyinin təkoxlu traktorların; 8703 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin; mühərrikinin silindrlərinin işçi həcmi 2500 sm3-dən çox olmayan sıxıl-maqla alışan porşenli daxili-yanma mühərrikli (dizel və ya yarımdizel), yaxud mühər-rikinin silindrlərinin işçi həcmi 2800 sm3-dən çox olmayan qığılcımla alışan porşenli daxiliyanma mühərrikli 8704 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin; 8705 mal mövqe-yinin nəqliyyat vasitələrinin

8708 92 200 1

– – – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdə

əd

0

8708 92 200 9

– – – – digərləri

əd

5

1.45. 8708 93 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

8708 93 100

– – – sənaye yığımı üçün: 8701 10 000 0 alt yarımmöv-qeyinin təkoxlu traktorların; 8703 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin; mühərrikinin silindrlərinin işçi həcmi 2500 sm3-dən çox olmayan sıxıl-maqla alışan porşenli daxili-yanma mühərrikli (dizel və ya yarımdizel), yaxud mühər-rikinin silindrlərinin işçi həcmi 2800 sm3-dən çox olmayan qığılcımla alışan porşenli daxiliyanma mühərrikli 8704 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin; 8705 mal mövqe-yinin nəqliyyat vasitələrinin

8708 93 100 1

– – – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdə

əd

0

8708 93 100 9

– – – – digərləri

əd

5

1.46. 8708 94 200 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

8708 94 200

– – – sənaye yığımı üçün: 8703 mal mövqeyinin nəqliy-yat vasitələrinin; mühərrikinin silindrlərinin işçi həcmi 2500 sm3-dən çox olmayan sıxıl-maqla alışan porşenli daxili-yanma mühərrikli (dizel və ya yarımdizel), yaxud mühər-rikinin silindrlərinin işçi həcmi 2800 sm3-dən çox olmayan qığılcımla alışan porşenli daxiliyanma mühərrikli 8704 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin; 8705 mal mövqe-yinin nəqliyyat vasitələrinin

8708 94 200 1

– – – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdə

əd

0

8708 94 200 9

– – – – digərləri

əd

5

1.47. 8708 95 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

8708 95 100

– – – sənaye yığımı üçün: 8703 mal mövqeyinin nəqliy-yat vasitələrinin; mühərrikinin silindrlərinin işçi həcmi 2500 sm3-dən çox olmayan sıxıl-maqla alışan porşenli daxili-yanma mühərrikli (dizel və ya yarımdizel), yaxud mühərri-kinin silindrlərinin işçi həcmi 2800 sm3-dən çox olmayan qığılcımla alışan porşenli daxiliyanma mühərrikli 8704 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin; 8705 mal mövqe-yinin nəqliyyat vasitələrinin

8708 95 100 1

– – – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdə

əd

0

8708 95 100 9

– – – – digərləri

əd

5

1.48. 8708 99 100 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

8708 99 100

– – – sənaye yığımı üçün: 8701 10 000 0 alt yarımmöv-qeyinin təkoxlu traktorların; 8703 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin; mühərrikinin silin-drlərinin işçi həcmi 2500 sm3-dən çox olmayan sıxılmaqla alışan porşenli daxiliyanma mühərrikli (dizel və ya yarım-dizel), yaxud mühərrikinin silindrlərinin işçi həcmi 2800 sm3-dən çox olmayan qığıl-cımla alışan porşenli daxili-yanma mühərrikli 8704 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələ-rinin; 8705 mal mövqeyinin nəqliyyat vasitələrinin

8708 99 100 1

– – – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdə

əd

0

8708 99 100 9

– – – – digərləri

əd

5

1.49. Qrup 90-na aid "Əlavə qeyd"in mətni 1-ci hissə hesab edilsin və aşağıdakı məzmunda 2-ci hissə əlavə edilsin:

"2. "minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı" – Qrup 87-yə aid "Əlavə qeydlər"in c) bəndində nəzərdə tutulan mənanı ifadə edir.";

1.50. 9029 20 310 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

9029 20 310

– – – yerüstü nəqliyyat vasitələri üçün spidometrlər

9029 20 310 1

– – – – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdə

əd

0

9029 20 310 9

– – – – digərləri

əd

15

1.51. Qrup 94-ə aid "Qeydlər"ə aşağıdakı məzmunda "Əlavə qeyd" əlavə edilsin:

"Əlavə qeyd:

"minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı" – 87-ci qrupa aid c) əlavə qeydində nəzərdə tutulan mənanı ifadə edir.";

1.52. 9401 20 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

9401 20 000

– mühərrikli nəqliyyat vasitə-lərində istifadə olunan oturacaqlar

9401 20 000 1

– – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdə

əd

0

9401 20 000 9

– – digərləri

əd

15

1.53. Qrup 96-ya aid "Əlavə qeydlər"ə aşağıdakı məzmunda 2-ci hissə əlavə edilsin:

"2. "minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı" – Qrup 87-yə aid "Əlavə qeydlər"in c) bəndində nəzərdə tutulan mənanı ifadə edir.";

1.54. 9603 50 000 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

9603 50 000

– mexanizmlərin, cihazların və nəqliyyat vasitələrinin hissələri olan digər fırçalar

9603 50 000 1

– – minik avtomobillərinin tam istehsal formasında sənaye yığımı üçün komplekt şəkildə gətirildikdə

əd

0

9603 50 000 9

– – digərləri

əd

15

2. Bu Qərar dərc edildiyi gündən 30 (otuz) gün sonra qüvvəyə minir və 7 (yeddi) il müddətində qüvvədədir.

  • Əvvəlki

    Nazir yol polisinin rəisini işdən çıxardı

Digər xəbərlər

16.04.2024 İqtisadiyyat
İnflyasiya enib: Ərzaq ucuzlaşacaq?
0 0
16.04.2024 İqtisadiyyat
Bu günə olan valyuta məzənnələri
0 0
15.04.2024 İqtisadiyyat
Goldman Sachs-ın xalis mənfəəti artıb
0 0