Bakı Mühəndislik Universiteti tender elan edir

13.11.2020 İqtisadiyyat
Təşkilatın adı: "BAKI MÜHƏNDİSLİK UNİVERSİTETİ" PUBLİK HÜQUQİ ŞƏXSİ

Təşkilat VOEN: 3102154051

Təşkilatın ünvanı: AZ0102,Abşeron rayonu,Xırdalan şəhəri,ev 120,Həsən Əliyev küçəsi

Tender predmeti: Mühafizə xidmətlərinin satınalınması

Tenderin adi: Mühafizə xidmətlərinin satınalınması

Mühafizə xidmətlərinin satınalınması

Başlıq

Açıqlama

Miqdar

Mühafizəçi

Növbə rəisi

3

nəfər

Mühafizəçi

Xidmət rəisi

1

nəfər

Mühafizəçi

Oğlan

24

nəfər

Mühafizəçi

Qız

1

nəfər

ÜSL kod (kateqoriya) -

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

11.11.2020 15:54

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

02.12.2020 11:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

10.12.2020 18:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

11.12.2020 11:00

İştirak haqqı: 130 AZN

İştirak haqqının ödənilməsi yalnız Asan Ödəniş vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Müsabiqədə iştirak etmək üçün müsabiqəyə daxil olduqdan sonra "Asan Ödəniş"lə ödə " düyməsini sıxaraq aidiyyatı keçid vasitəsilə ödənişi etdikdən sonra müsabiqədə iştirak edə bilərsiniz:

ÇATDIRILMA YERİ

AZ0102, Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, ev 120, Həsən Əliyev küçəsi

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

31 dekabr 2021-ci il

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

Köçürmə yolu ilə

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Təşkilati və hüquqi sənədlər:

Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış

Zəruridir.

Rekvizitlər

Zəruridir.(İmzalanıb möhürlənmiş)

Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə

Zəruridir. Reyestrdən çıxarış (Notariat təsdiq edilməlidir)

Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı

Zəruridir.

Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti

Zəruridir.

Mühafizə xidmətlərinin göstərilməsinə dair lisenziya

Zəruridir. (Notariat təsdiq edilməlidir)

Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması

Zəruridir.

Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə (VÖEN)

Zəruridir. (Notariat təsdiq edilməlidir)

Nizamnamə

Zəruridir. (Notariat təsdiq edilməlidir)

İxtisas göstəriciləri:

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

Texniki təklif: 30 bal

Mühafizə xidmətlərinin göstərilməsi üzrə təcrübəsi

10

Təcrübəsi olmayanlar 0 bal; Təcrübəsi 5 ilədək olanlar 5 bal ; Təcrübəsi 5 ildən yuxarı olanlar 10 bal

İddiaçının texniki imkanları

10

Texniki imkanın mövcud olmaması 0 bal; Texniki imkanın mövcudluğu 10 bal

İddiaçının maliyyə vəziyyəti

10

İllik gəliri 3 milyondan aşağı- 5 bal İllik gəliri ( 3milyondan-30 milyonadək)-10 bal;

Qiymət təklifi:: 70 bal

Müqavilənin təminatı

-

Açıq tenderin keçirilməsi zamanı qiyməti 100 000 ABŞ dollarının manat ekvivalentindən az olan satınalma müqaviləsi ilə bağlı həmin müqavilənin yerinə yetirilməsinin təminatı tələb olunmur.Satınalma müqaviləsinin yerinə yetirilməsinin təminatının məbləği müqavilənin ümumi məbləğinin 2 faizi həcmində müəyyən olunur.

Qiymət təklifi

70

Tender təklifi bütün vergi və rüsumlar daxil olmaqla hesablanır.

Təklifin qüvvədə olma müddəti

-

Ən azı 30 bank günü ( təklif zərfləri açıldıqdan sonra)

Tender təklifinin təminatı

-

Tender təklifi dəyərinin 1 %-i həcmində bank təminatı ( zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır)

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi:

30 bank günü (zərflərin açıldığı tarixdən sonra qüvvədə olma müddəti

Təklifin təminatı:

60 bank günü (təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra

İsmət Musayev

Satınalmaların təşkili və təchizat şöbəsinin baş mütəxəssisi

[email protected]

+99412 349 99 66/67(daxili nömrə 1403)

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

  • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
  • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
  • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
  • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
  • Tender proseduru "Dövlət satınalmaları haqqında" Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (//etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
  • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
  • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
  • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
  • Müəyyən edilməmişdir