Qarabağ Azərbaycandır!

Həyat və icbari sığorta bazarı üçün yeni - PLAN

20.06.2018 Sığorta
2018-ci ilin yanvar-may ayları ərzində sığorta şirkətləri tərəfindən toplanmış sığorta haqlarının ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 46% və ya təxminən 111 milyon manat artaraq 350,8 milyon manat təşkil etməsinə təəccüblənməyin. Artımın böyük hissəsi könüllü həyat sığortası və icbari sığortalar ilə əlaqədardır.

"Kommersant" Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının yaydığı məlumatlara istinadən xəbər verir ki, ötən ilin ilk 5 ayında könüllü həyat sığortaları üzrə 74 milyon 275 min manat sığorta haqları toplanmışdırsa, 2018-ci ilk 5 ayında 138 milyon 86 min manat sığorta haqları yığılıb (63 milyon 811 min manat artım).

Həmçinin ötən ilin ilk 5 ayında həyatın yaşam sığortası üzrə 64 milyon 205 min manat sığorta haqları toplanmışdısa, 2018-ci ilk 5 ayında 113 milyon 315 min manat təşkil edib (49 milyon 110 min manat artım).

Müqayisə olunan dövrdə, həyatın ölüm halından sığortası üzrə toplanmış sığorta haqları 9 milyon 636 min manatdan 23 milyon 382 min manata qalxıb (13 milyon 746 min manat artım).

Cəmi sığorta haqlarının artmasının digər bir səbəbi icbari sığortalardır. Ötən ilin yanvar -may dövründə icbari sığortalar üzrə 67 milyon 468 min manat haqq toplanmışdı. 2018-ci ilin yanvar-may aylarında bu rəqəm 95 milyon 412 min manat təşkil edib (27 milyon 944 min manat artım).

Könüllü həyat və icbari sığortalar üzrə cəmi artım 91 milyon 755 min manat təşkil edib. Bu sığorta bazarının cəmi artımının (111 milyon manatın) 83%-dir.

Müqayisə olunan dövrdə əmlak sığortası üzrə toplanmış sığorta haqları 46 milyon 188 min manatdan 61 milyon 646 min manata yüksəlib (15 milyon 458 min manat artım). Əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası artıb.

Şəxsi sığortalar üzrə artım cüzi olub.

Qeyd edək ki, bu gün Bakıda Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyası və Xprimm-in təşkilatçılığı və Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının dəstəyi ilə “Azərbaycanda sığorta – Yeni perspektivlər” mövzusunda beynəlxalq sığorta konfransı öz işinə başlayacaq.

2018-ci ilin yanvar-may ayları üzrə hesablanmış sığorta haqları və sığorta ödənişləri haqqında M Ə L U M A T (təcili məlumatlar əsasında)

(min manatla)

Sığorta sinifləri

Sığorta haqları

Sığorta ödənişləri

Könüllü sığortalar üzrə - cəmi:

255 408,5

69 784,2

o cümlədən:

Həyat sığortası üzrə, o cümlədən:

138 086,2

37 356,4

həyatın yaşam sığortası

113 315,1

36 744,2

həyatın ölüm halından sığortası

23 382,4

612,2

əmək qabiliyyətinin sığortası

1 356,5

0,0

sağalmaz xəstəliklərdən sığorta

32,2

0,0

annuitet sığortası

0,0

0,0

Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən

117 322,3

32 427,8

Şəxsi sığorta, o cümlədən:

55 675,5

26 849,6

tibbi sığorta

53 221,1

26 380,9

fərdi qəza və xəstəlik sığortası

1 243,3

107,1

xaricə səfər edən vətəndaşların sığortası

1 211,1

361,6

Əmlak sığortası, o cümlədən:

61 646,8

5 578,2

əmlakın sığortası, o cümlədən:

50 848,8

4 421,6

əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası

27 793,6

443,2

avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası

10 825,8

3 673,3

hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası

5 280,1

0,0

su nəqliyyat vasitələrinin sığortası

2 849,9

0,0

yüklərin (nəqliyyat) sığortası

2 379,0

22,1

kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası

947,4

218,6

kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası

617,3

64,4

dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası

92,1

0,0

əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər, o cümlədən:

63,6

0,0

- işçilərin dələduzluğu sığortası

63,6

0,0

- pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta

0,0

0,0

- titul sığortası

0,0

0,0

mülki məsuliyyətin sığortası, o cümlədən:

10 777,5

1 156,6

ümumi mülki məsuliyyətin sığortası

5 564,3

809,8

hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

2 075,8

299,9

peşə məsuliyyətinin sığortası

1 875,5

1,7

işəgötürənin məsuliyyət sığortası

599,4

18,1

avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

430,1

27,1

su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

182,2

0,0

yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası

50,2

0,0

dəmiryol nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

0,0

0,0

mülki-hüquqi müqavilə üzrə mülki məsuliyyətin sığortası

0,0

0,0

hüquqi xərclərin sığortası

0,0

0,0

kredit sığortası, o cümlədən:

19,9

0,0

kreditlərin sığortası

19,9

0,0

ipoteka sığortası

0,0

0,0

qarışıq maliyyə risklərinin sığortası, o cümlədən:

0,6

0,0

işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta

0,6

0,0

əmlakın bazar dəyərinin düşməsi riskindən sığorta

0,0

0,0

İcbari sığortalar üzrə - cəmi:

95 412,7

27 666,0

o cümlədən:

Həyat sığortası üzrə

19 821,0

1 670,8

İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək
qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta

19 821,0

1 670,8

Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən

75 591,7

25 995,2

avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası

34 926,1

20 338,0

hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası

16 922,3

3 251,1

daşınmaz əmlakın icbari sığortası

12 174,4

1 439,6

məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası

11 304,9

900,6

daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası

165,6

65,9

sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası

69,6

0,0

digər icbari sığorta növləri

28,8

0,0

YEKUN

350 821,2

97 450,1

2017-cı ilin yanvar-may ayları üzrə hesablanmış sığorta haqları
və sığorta ödənişləri haqqında M Ə L U M A T (təcili məlumatlar əsasında)

(manatla)

Sığorta sinifləri

Sığorta haqları

Sığorta ödənişləri

könüllü sığortalar üzrə - cəmi :

172 647 033,03

75 934 496,59

o cümlədən:

Həyat sığortası üzrə

74 275 737,05

47 643 747,82

o cümlədən:

həyatın ölüm halından sığortası

9 636 446,54

1 132 191,69

həyatın yaşam sığortası

64 205 200,36

46 504 131,13

annuitet sığortası

0,00

0,00

əmək qabiliyyətinin sığortası

388 509,00

0,00

sağalmaz xəstəliklərdən sığorta

45 581,15

7 425,00

Qeyri-həyat sığortası üzrə

98 371 295,98

28 290 748,77

o cümlədən:

Şəxsi sığorta

52 182 888,78

17 601 215,50

o cümlədən:

fərdi qəza və xəstəlik sığortası

1 710 665,31

204 436,50

tibbi sığorta

49 480 949,92

17 279 188,25

xaricə səfər edən vətəndaşların sığortası

991 273,55

117 590,75

Əmlak sığortası

46 188 407,20

10 689 533,27

o cümlədən:

əmlakın sığortası

35 857 903,56

8 713 531,89

o cümlədən:

əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası

12 527 536,19

1 078 297,18

avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası

9 374 631,58

4 884 904,33

dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası

273 381,63

0,00

hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası

5 380 786,36

15 594,00

su nəqliyyat vasitələrinin sığortası

4 368 224,68

0,00

yüklərin (nəqliyyat) sığortası

1 219 701,93

16 143,06

kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası

1 057 298,91

846 120,82

kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası

1 142 205,13

153 252,50

əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər

514 137,15

1 719 220,00

o cümlədən :

işçilərin dələduzluğu sığortası

514 137,15

1 719 220,00

pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta

0,00

0,00

titul sığortası

0,00

0,00

mülki məsuliyyətin sığortası

10 330 503,64

1 971 867,74

o cümlədən:

avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

460 024,16

63 552,60

dəmiryol nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

0,00

0,00

hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

2 222 968,75

1 532 610,00

su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

162 975,41

0,00

yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası

27 479,49

45 935,99

mülki-hüquqi müqavilə üzrə mülki məsuliyyətin sığortası

0,00

0,00

peşə məsuliyyətinin sığortası

1 475 187,79

500,00

işəgötürənin məsuliyyət sığortası

564 050,07

14 945,55

ümumi mülki məsuliyyətin sığortası

5 417 817,97

314 323,60

hüquqi xərclərin sığortası

0,00

0,00

kredit sığortası

0,00

4 133,64

o cümlədən:

kreditlərin sığortası

0,00

4 133,64

ipoteka sığortası

0,00

0,00

qarışıq maliyyə risklərinin sığortası

0,00

0,00

o cümlədən:

əmlakın bazar dəyərinin düşməsi riskindən sığorta

0,00

0,00

işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta

0,00

0,00

İcbari sığortalar üzrə -cəmi

67 468 390,60

21 966 009,31

o cümlədən:

Həyat sığortası üzrə

17 863 037,64

1 178 444,97

o cümlədən:

İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta

17 863 037,64

1 178 444,97

Qeyri-həyat sığortası üzrə

49 605 352,96

20 787 564,34

o cümlədən:

nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası

0,00

0,00

sərnişinlərin icbari sığortası

0,00

0,00

icbari ekoloji sığorta

0,00

0,00

yanğından icbari sığorta

0,00

0,00

MM deputatların icbari şəxsi sığortası

24 485,00

0,00

tibbi personalın AİDS-dən sığortası

0,00

0,00

hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası

2 594 325,00

1 829 550,00

məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası

3 359 799,00

662 189,00

dövlət qulluqçuların icbari sığortası

0,00

0,00

diplomatik nümayəndələrin icbari sığortası

0,00

0,00

auditorların peşə məsuliyyətinin icbari sığortası

4 143,00

0,00

daşınmaz əmlakın icbari sığortası

9 869 767,77

1 401 174,37

daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası

141 302,00

18 405,03

avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası

33 556 197,19

16 876 245,94

sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası

55 334,00

0,00

YEKUN

240 115 423,63

97 900 505,90