Nazirlər Kabineti milli məkan məlumatlarının siyahısı və təsnifatını təsdiqləyib - SİYAHI

16.11.2019 Sosial
Nazirlər Kabineti "Milli məkan məlumatlarının Siyahısı və Təsnifatını” təsdiq edib.

"Kommersant.az" xəbər verir ki, bununla bağlı qərarı Baş Nazir Əli Əsədov imzalayıb.

Qərar "Milli məkan məlumatlarının formalaşdırılması və inteqrasiya Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Prezidentinin 2018-ci il 28 dekabr tarixli fərmanının 4.1-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə təsdiqlənib.

Sənədlə Milli məkan məlumatlarının Siyahısı və Təsnifatı aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilib:

Sıra№-siMəlumatların təsnifatıMəlumatların siyahısı
1
Koordinat istinad sistemləriMəkan məlumatlarını məkanla əlaqələndirən koordinatlar və (və ya) şaquli və üfüqi geodezik əlaqəyə əsaslanan en, uzunluq məlumatları, yer səthinin dəniz səviyyəsinə görə şaquli ölçülən mövqeyi və batimetrik məlumatlar (Fasiləsiz Fəaliyyət Göstərən İstinad Stansiyaları Şəbəkəsində (AzPOS) olan məlumatlar da daxildir)
Daşınmaz əmlakın kadastrıTorpaq sahələri, yerin təki sahələri, ayrıca su obyektləri (sututarlar), çoxmərtəbəli yaşayış binaları və qeyri-yaşayış binaları, qurğular, fərdi yaşayış və bağ evləri, yardımçı tikililər, meşələr və çoxillik əkmələr, əmlak kompleksləri barədə məlumatlar (o cümlədən mülkiyyət növü)
Yer səthinin dəqiq coğrafi istinadı olan aerofoto və peyk çəkilişləri
Təyyarə, peyk və pilotsuz uçuş aparatı vasitələrindən əldə olunmuş stereoskopik çəkilişlər, lidar və (və ya) interferometrik radar təsvirləri əsasında hazırlanmış ərazinin yüksəklik modeli
Nəqliyyat şəbəkələriNəqliyyat yolları şəbəkəsi (avtomobil, hava, su və dəmir yolları şəbəkəsi və infrastrukturu) barədə məlumatlar
Hidroqrafik şəbəkənin elementləri, dəniz sahələri və bütün digər su obyektləri, o cümlədən su kanalları, su anbarları, göllər, arxlar, drenajlar, dukerlər və çay hövzələri barədə məlumatlar, Xəzər dənizinin Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsinin xüsusi mühafizə zonası və fiziki vəziyyəti (axınlar, duzluluq, dövrlər üzrə dalğaların hündürlüyü və suyun temperaturu) barədə məlumatlar
1
İnzibati vahidlərDövlət sərhədlərinin, ərazi vahidlərinin (inzibati ərazi vahidlərinin, inzibati ərazi dairələrinin), bələdiyyələrin, iqtisadi vahidlərin (o cümlədən azad iqtisadi zonalar) sərhədləri barədə məlumatlar
Daşınmaz əmlak obyektinin coğrafi koordinantları, poçt indeksi, yol/küçə adı və nömrəsinə görə təyin olunması barədə məlumatlar toplusu
Torpağın təyinatı, kateqoriyası, mülkiyyət növü, alt qatlarının geomorfologiyası, yataqları, süxurları, çöküntüləri, qüsurları, dməlumatlar
Yerin mənşəyi, formalaşma tarixi, tərkibi, quruluşu, xüsusiyyətləri və proseslərinə dair coğrafi istinad məlumatları (quruda və dənizdə)
Ərazi və ərazidən istifadəKənd təsərrüfatı sahələri, meşələr, çəmənliklər, səhralar, yarımsəhralar, bataqlıqlar və su obyektləri daxil olmaqla ərazi barədə, ərazinin səthi və bioloji örtüyü, eləcə də ərazinin cari və gələcək üçün gözlənilən vəziyyəti və ümumi sosial-iqtisadi əhəmiyyəti (məsələn, məskunlaşma, sənaye, ticarət, kənd təsərrüfatı, meşə, turizm, rekreasiya) barədə məlumatlar
Ekoloji vəziyyət və biomüxtəliflikEkoloji vəziyyət, ətraf mühitin monitorinqi barədə məlumatlar, o cümlədən ətraf mühitə tullantıların atılmasının, karbon qazının buraxılmasının və ekosistem dəyişikliklərinin müəyyən edilməsi və izlənilməsi barədə məlumatlar,flora və fauna, təbii fəlakət riski olan zonalar barədə məlumatlar
Atmosfer şəraiti və meteoroloji xüsusiyyətlərTemperatur, yağıntı, külək, küləyin sürəti, rütubətlilik və atmosfer təzyiqi ilə əlaqədar atmosferin müəyyən bir məkan və zaman üzrə vəziyyəti barədə məlumatlar
Enerji və mineral ehtiyatlarEnerji və mineral
İstehsal, sənaye və kənd təsərrüfatı obyektləriSənaye, istehsal, kənd təsərrüfatı müəssisələri və onların iqtisadi göstəriciləri barədə məlumatlar

Mühəndis-kommunikasiya təminatı sistemi
Telekommunikasiya, enerji, təbii qaz, su, kanalizasiya kimi resurslar, eləcə də kommunal xətlər və boru kəmərləri barədə məlumatlar (o cümlədən, resurs növlərinə uyğun olaraq onların istehsalı, daşınması, paylanması və sərfiyyatı)
1
Sosial obyektlərTəhsil, səhiyyə, mədəniyyət və digər sosial infrastruktur obyektləri, tarix və mədəniyyət abidələri, ictimai əhəmiyyətli ərazilər və obyektlər barədə məlumatlar
Turizm və rekreasiyaTurizm və rekreasiya zonaları, ictimai iaşə obyektləri, mehmanxana, kempinq, turist bazası və ya digər bu kimi obyektlər, xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri, turizm marşrutları barədə məlumatlar
Əhalinin bölgüsü və demoqrafiyaƏhalinin yaşayış məntəqələrinə görə yerləşmə vəziyyəti, yaşayış məntəqələrinin ekoloji şəraiti, yaşayış üçün əlverişliliyi barədə məlumatlar
Əhali tərəfindən istifadəsi qadağan olunan və istifadəsi məhdudlaşdırılan ərazilərDaxili və beynəlxalq qanunvericilik aktları əsasında əhali tərəfindən istifadəsi qadağan olunan və istifadəsi məhdudlaşdırılan ərazilər (məsələn, istehsal və məişət tullantılarının idarə olunması ilə əlaqəli ərazilər, faydalı qazıntıların geoloji kəşfiyyatının aparıldığı və hasil edildiyi ərazilər, su obyektlərinin mühafizəsi zonaları, zərərli kimyəvi maddələrlə çirklənmiş ərazilər, vibrasiya və səs-küy çirklənməsinə məruz qalan ərazilər, ərazi sularında və daxili sularda üzmə vasitələrinin keçidi üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi ərazilər, sahilboyu zolaq barədə məlumatlar (Report)