Azərbaycan aktuariləri beynəlxalq konqresdə iştirak ediblər

12.06.2018 Sosial
Azərbaycan aktuariləri 03-08 iyun 2018-ci il tarixində Almaniyanın Berlin şəhərində Beynəlxalq Aktuarilər Assosiasiyası tərəfindən 4 ildə bir dəfə təşkil edilən Aktuarilərin Beynəlxalq Konqresi "International Congress of Actuaries 2018 in Germany (ICA 2018)"də iştirak etmişlər.

Dörd ildə bir dəfə təşkil olunan Konqresdə ayrı-ayrı ölkələrdən 3000-dək, o cümlədən Azərbaycandan 9 aktuari (Maliyyə Nazirliyindən 2 nəfər, sığorta şirkətlərindən 6 nəfər, Cass Business School (London) 1 nəfər olmaqla) iştirak etmişdir.

Konqresi Almaniyanın Maliyyə Naziri giriş nitqi ilə açmış, sonra isə maliyyə və aktuari sahəsində dünya üzrə nüfuzlu şəxslər çıxışlar etmişlər.

Eyni vaxtda 10-dan artıq komitə və alt komitələr üzrə keçirilən haqqında bəhs edilən beynəlxalq tədbirdə uyğun mövzular üzrə aktuari sahəsində müasir inkişaf tendensiyasını özündə ehtiva edən mühazirələr oxunmuşdur.

Həmçinin beynəlxalq tədbir müxtəlif ölkələrin aktuariləri ilə təcrübə mübadilələrinin də aparılmasına imkan yaratmışdır. Nəticədə ölkəmizdə Azərbaycan Aktuarlar Assosiasiyasının işinin yenidən formalaşdırılaraq təşkili və Azərbaycan aktuarilərinin bilik və bacarıqlarının artırılması istiqamətlərinin öyrənilməsi məqsədilə aktuarilərimiz avqust ayında İran İslam Respublikasında, sentyabr ayında Rusiya Federasiyasında keçiriləcək konfranslara, həmçinin 2019-cu ildə Avropa Aktuarilərinin 3-cü konqresində iştirak üçün dəvət edilmişlər. Bununla yanaşı, Avropa Aktuarilər Akademiyasının və Beynəlxalq Aktuarilər Assosiasiyasının ölkəmizdə tədbirlər təşkil etməsi üçün razılıqları alınmışdır.

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi tərəfindən aktuar hesablamaların aparılması sahəsində görülmüş davamlı işlər nəticəsində aktuari fəaliyyətinin əsası qoyulmuş, eyni zamanda Azərbaycan Aktuarlar Assosiasiyası təsis edilmişdir. Həmin Assosiasiya Beynəlxalq Aktuarlar Assosiasiyasının üzvü olmuş, yüzlərlə istedadlı riyaziyyatçı və iqtisadçı gənclər üçün onlarla uzunmüddətli aktuari kursları və müxtəlif əlaqəli tədbirlər keçirərək ölkədə 50-dən artıq peşəkar aktuarini yetişməsinə nail olmuşdur. Həmin aktuarilən bir qismi indi Amerikada, Kanadada, İngiltərədə, Almaniyada öz peşəsin inkişaf etdirməklə fəaliyyət göstərir, bir qismi də ölkədə müxtəlif sığortaçılarda rəhbər vəzifələrdə, dövlət orqanlarında işləyərək risklərin idarəedilməsi üzrə peşəkar xidmətlər göstərirlər.