"İÇƏRİŞƏHƏR " Muzey Mərkəzi TENDER elan edir

21.05.2020 Tender
Təşkilatın adı: "İÇƏRİŞƏHƏR " MUZEY MƏRKƏZİ

Təşkilat VOEN: 1702532651

Təşkilatın ünvanı: Böyük Qala, 41

Tender predmeti: XIX əsr məşhur fotoqraf Yermakovun şəxsi kolleksiyasından ibarət foto-sərginin təşkili

Tenderin adi: XIX əsr məşhur fotoqraf Yermakovun şəxsi kolleksiyasından ibarət foto-sərginin təşkili

XIX əsr məşhur fotoqraf Yermakovun şəxsi kolleksiyasından ibarət foto-sərginin təşkili

Başlıq

Açıqlama

Miqdar

Fotoşəkillərin çap olunması

0

80

ədəd

Sığorta

0

1

dəst

Avadanlığın alınması və quraşdırılması

0

1

ədəd

Müəllifin əsərlərindən ibarət fotoşəkillərin kataloqunun hazırlanması

0

1

ədəd

XIX əsr məşhur fotoqrafı Yermakov haqqında filmin çəkilişi

0

1

ədəd

Fotoşəkillərin çərçivələnməsi

0

80

ədəd

Fotoların asılması

0

80

ədəd

ÜSL kod (kateqoriya) - 79956000-0 Sərgi və sərginin təşkili xidmətləri,

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

21.05.2020 16:00

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

18.06.2020 11:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

29.06.2020 16:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

30.06.2020 11:00

İştirak haqqı: 150 AZN

İştirak haqqının ödənilməsi yalnız Asan Ödəniş vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Müsabiqədə iştirak etmək üçün müsabiqəyə daxil olduqdan sonra “Asan Ödəniş”lə ödə " düyməsini sıxaraq aidiyyatı keçid vasitəsilə ödənişi etdikdən sonra müsabiqədə iştirak edə bilərsiniz:

ÇATDIRILMA YERİ

Böyük Qala, 41

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

2 (iki) ay ərzində

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

müqavilə üzrə

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Tələb olunan sənədlər:

Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti

Tender elan olunan müddətədək son bir il ərzində

Tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət

Mütləqdi

Rekvizitlər

Malgöndərənin VÖEN-i və bank rekvizitləri

Nizamnamə

notarial qaydada təsdiq olunmuş

Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı

Son bir il müddəti nəzərə alınmaqla

İxtisas göstəriciləri:

İş təcrübəsi

Son üç il ərzində çıxarılan xüsusiyyətlərinə və mürəkkəblik dərəcəsinə uyğun olan ən azı üç iş üzrə təcrübəyə malik olmalıdır

Analoji işlərin dəyəri

tender iştirakçılarının (iddiaçıların) son üç ildə yerinə yetirdikləri analoji işlər(tikinti işləri) dəyəri 50,000.0 manatdan çox olmalıdır

Maliyyə vəziyyəti haqqında

zəruridir

Müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi

qeyd olunmalıdı

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

Texniki təklif: 40 bal

Müqavilənin yerinə yetirilməsi müddəti

10

2 ay

Maliyyə vəziyyəti

10

Son 3 il ərzində

İddiaçının təcrübəsi

10

İddiaçının 3 il ərzində gördüyü işlər

Kadr imkanları

10

Ən azı 2 il iş təcrübəsi olmalıdır

Qiymət təklifi:: 60 bal

Müqavilənin təminatı

-

müqavilənin təminatı 2% təşkil edir

Təklifin qüvvədə olma müddəti

-

zərflərin açıldığı tarixdən ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır

Tender təklifinin təminatı

-

Tender təklifi dəyərinin 1 % -i həcmində bank təminatı

Qiymət təklifi

60

Tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır)

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi:

30 bank günü (zərflərin açıldığı tarixdən sonra qüvvədə olma müddəti

Təklifin təminatı:

60 bank günü (təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra

Səbinə Bağırova

İqtisadçı

0124922910

0124922910

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

  • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
  • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
  • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
  • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
  • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (//etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
  • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
  • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
  • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
  • Müəyyən edilməmişdir

QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada PORTAL vasitəsilə aparılır.

Açıq tenderin elektron şərtlər toplusunu 21.05.2020 16:00 tarixindən sonra əldə edə bilərsiniz