USD1,7000
EUR1,8634
GBP2,1133
RUB0,0208

Azəralüminium tender elan edir

21.10.2020 Tender
0 0
Təşkilatın adı: "AZƏRALÜMİNİUM" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

Təşkilat VOEN: 1305481501

Təşkilatın ünvanı: Gəncə , Azərbaycan , AZ 2000, Yevlax şössəsi 53

Tender predmeti: Atlas Copco ZH 10000+ kompressorlarının (ZH 10000 6-8 modelli mərkəzdənqaçma kompressorunun və XD 3000 G ZP LD 400 modelli hava quruducuların) ehtiyyat hissələri

Tenderin adi: Atlas Copco ZH 10000+ kompressorlarının (ZH 10000 6-8 modelli mərkəzdənqaçma kompressorunun və XD 3000 G ZP LD 400 modelli hava quruducuların) ehtiyyat hissələri

Atlas Copco ZH 10000+ kompressorlarının (ZH 10000 6-8 modelli mərkəzdənqaçma kompressorunun və XD 3000 G ZP LD 400 modelli hava quruducuların) ehtiyyat hissələri

Başlıq

Açıqlama

Miqdar

Dirsək (Elbow)2250 4985 00

2250 4985 00

3

ədəd

Kipləşdirici (Seal) kod: 1621 8530 00

1621 8530 00

2

ədəd

Rezin həlqə (O-ring) kod: 0663 2105 07

0663 2105 07

4

ədəd

Kompensator (Compensator) 2040

1635 1361 00

3

ədəd

Əks klapan DN 200 (Part n. 1624 3959 00)

1624 3959 00

1

ədəd

Boru (Pipe)1621 9267 00

1621 9267 00

2

ədəd

Altıbucaqlı keçid (Hexagon nipple) 0571 0035 26

0571 0035 26

3

ədəd

Xortum (Hose assy) 0575 0125 65

0575 0125 65

4

ədəd

Kipləşdirici şayba (Seal washer) 0661 1000 30

0661 1000 44

6

ədəd

Keçid (Nipple) 22504983 00

2250 4983 00

6

ədəd

Yağ soyuducusu (oil cooler) 1621 8487 00

1621 8487 00

1

ədəd

Boru (Pipe)1621 9268 00

1621 9268 00

1

ədəd

Araqatı (Part n. 0650 0101 54)

0650 0101 54

6

ədəd

Rezin həlqə (O-ring) kod: 0663 2109 78

0663 2109 78

2

ədəd

Rezin həlqə (O-ring) kod: 0663 2107 44

0663 2107 44

8

ədəd

Kompressor yağı ROTO H plyus Atlas Copco, 209 litrlik çəllək

2908 8508 00

4

ədəd

Rezin həlqə (O-ring) kod: 0663 210991

0663 2109 91

2

ədəd

Kəpənək siyirtmə DN 200 (Part n. 1624 3158 00)

1624 8247 00

1

ədəd

ÜSL kod (kateqoriya) -

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

21.10.2020 12:05

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

11.11.2020 14:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

19.11.2020 17:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

20.11.2020 14:00

İştirak haqqı: 200 AZN

İştirak haqqının ödənilməsi yalnız Asan Ödəniş vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Müsabiqədə iştirak etmək üçün müsabiqəyə daxil olduqdan sonra “Asan Ödəniş”lə ödə " düyməsini sıxaraq aidiyyatı keçid vasitəsilə ödənişi etdikdən sonra müsabiqədə iştirak edə bilərsiniz:

ÇATDIRILMA YERİ

Gəncə şəhəri, Yevlax şosesi 53 -Gəncə Alüminium Kompleksi

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

60 təqvim günü

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

Mallar çatdırıldıqdan sonra 15 bank günü ərzində

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Təşkilati və hüquqi sənədlər:

Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış

Tələb olunur.

Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması

Tələb olunur.

Rekvizitlər

Tələb olunur.

Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı

Tələb olunur.

Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə

Tələb olunur.

Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti

Tələb olunur.

Nizamnamə

Tələb olunur.

İxtisas göstəriciləri:

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

Texniki təklif: 0 bal

Qiymət təklifi:: 100 bal

Tender təklifinin təminatı

-

60 bank günü qüvvədə olma şərti ilə qiymət təklifinin 1% məbləğində bank təminatı tələb olunur.

Təklifin qüvvədə olma müddəti

-

Tender təklifi 30 bank günü qüvvədə olmalıdır.

Müqavilənin təminatı

-

Qiymət təklifi

100

Qiymət təklifi bütün xərclər daxil olamaqla verilməlidir. Əsas Şərtlər Toplusuna əlavə olunmuş Forma 1 və Forma 2 pdf formatda təqdim edilməlidir.

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi:

30 bank günü (zərflərin açıldığı tarixdən sonra qüvvədə olma müddəti

Təklifin təminatı:

60 bank günü (təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra

Həsənov Həsən

Satınalma üzrə mütəxəssis

0502711612

0502711612

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

 • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
 • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
 • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
 • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
 • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (//etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
 • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
 • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
 • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
 • Müəyyən edilməmişdir
 • Əvvəlki

  İşğaldan azad edilən rayonlarımızda yarımstansiyalar tikiləcək

Digər xəbərlər

31.08.2023 Tender
Azərsu tender elan etdi
0 0
04.08.2023 Tender
Bu agentlik tender elan etdi
5 1
03.08.2023 Tender
İcra Hakimiyyəti tender elan etdi
11 11
01.08.2023 Tender
FHN tender elan edib
15 29
24.07.2023 Tender
Mərkəzi Bank tender elan edib
29 21