Nəqliyyat və xüsusi texnikaların satınalınması - TENDER

03.11.2020 Tender
Təşkilatın adı: MƏNZİL KOMMUNAL TƏSƏRRÜFATI BİRLİYİ

Təşkilat VOEN: 1500274611

Təşkilatın ünvanı: Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Tofiq Abbasov küçəsi, ev 37A

Tender predmeti: Nəqliyyat və xüsusi texnikaların satınalınması

Tenderin adi: Nəqliyyat və xüsusi texnikaların satınalınması

Nəqliyyat və xüsusi texnikaların satınalınması

Başlıq Açıqlama Miqdar
Nəqliyyat və xüsusi texnikalar Əsas şərtlər toplusunda göstərilmişdir 2 ədəd
Nəqliyyat və xüsusi texnikalar Əsas şərtlər toplusunda göstərilmişdir 1 ədəd

ÜSL kod (kateqoriya) - 98351000-8 Avtomobil parkının idarə edilməsi xidmətləri,

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

03.11.2020 12:15

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

25.11.2020 15:15

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

03.12.2020 12:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

04.12.2020 15:15

İştirak haqqı: 300 AZN

İştirak haqqının ödənilməsi yalnız Asan Ödəniş vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Müsabiqədə iştirak etmək üçün müsabiqəyə daxil olduqdan sonra “Asan Ödəniş”lə ödə " düyməsini sıxaraq aidiyyatı keçid vasitəsilə ödənişi etdikdən sonra müsabiqədə iştirak edə bilərsiniz:

ÇATDIRILMA YERİ

Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Tofiq Abbasov küçəsi, ev 37A

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

Müqavilə bağlandıqdan sonra 10 təqvim günü ərzində nəqliyyat və xüsusi texnikaların göndərilməsinə başlayıb maksimum 90 gün ərzində Sifarişçiyə təqdim olunmasının başa çatdırılmalı

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

Ödəniş nağdsız şəkildə köçürmə yolu ilə ödənilir. Həmçinin qarşılıqlı razılaşma əsasında ödəniş akkreditiv əməliyyatları ilə də aparıla bilər

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Təşkilati və hüquqi sənədlər:

Malgöndərənin (podratçının) Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərinin, habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması barədə arayış;

Sənədlərin əsli PDF formatında skan olunaraq yüklənməlidir

Malgöndərənin (podratçının) son bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyəti dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə bank tərəfindən verilmiş arayış;

Sənədlərin əsli PDF formatında skan olunaraq yüklənməlidir

Malgöndərənin (podratçının) tam adı hüquqi statusu, nizamnaməsi qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və bank rekvizitləri;

Sənədlərin əsli PDF formatında skan olunaraq yüklənməlidir

Malgöndərənin (podratçının) müvafiq sahə üzrə fəaliyyətinə icazə verilən lisenziyalar və əsas şərtlər toplusuna uyğun olaraq ixtisas göstəricilərini müəyyən sənədlər

Sənədlərin əsli PDF formatında skan olunaraq yüklənməlidir

Malgöndərənin (podratçının) son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti

Sənədlərin əsli PDF formatında skan olunaraq yüklənməlidir

Malgöndərənin (podratçının) mikro, kiçik və orta sahibkarlıq meyarlarına uyğun olması haqqında məlumat;

Müvafiq dövlət orqanından alınmış arayışın əsli PDF formatında skan olunaraq yüklənməlidir.

İxtisas göstəriciləri:

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

Texniki təklif: 20 bal

İddiaçının maddi-texniki bazasının vəziyyətinə (sifarişi yerinə yetirməsi imkanlarına ) görə

4

İddiaçının maddi-texniki bazasının vəziyyətinə (sifarişin yerinə yetirməsi imkanlarına) -“4” bal

İddiaçının təcrübəsinə görə

3

1 ilə qədər – “0” bal; 1 ildən 2 ilə qədər – “1” bal; 2 ildən 4 ilə qədər – “2” bal; 4 ildən və daha çox – “3” bal

Malların “Əsas şərtlər toplusu”nda nəzərdə tutulan müddətdə təhvil verilməsinə görə

2

“Əsas şərtlər toplusu”nda nəzərdə tutulan müddətdən əvvəl təhvil verilməsinə görə - “2” bal, iddiaçı əvvəlki illərdə tender qalibi kimi malların vaxtında çatdırılmasını gecikdirmişdirsə, “0” bal

İddiaçının etibarlılığına, müsabiqədə təqdim olunmuş sənədlərinin tamlığına və dürüstlüyünə görə

3

İddiaçının etibarlılığına, müsabiqəyə təqdim olunmuş sənədlərin tamlığına və dürüstlüyünə görə - “3” bal. (Bu bənddə İddiaçının əvvəlki müsabiqələrin qalibi kimi sifarişləri yerinə yetirib-yetirməməsi, vergilərə borcunun olub-olmaması, müsabiqəyə təqdim olunmuş sənədlərinin şətlər toplusuna uyğun olması, tamamlığı və dürüstlüyü, ödəmə qabiliyyətinin olması, məhkəmə araşdırılmalarına cəlb olunub-olunmaması, tender təklifinin qiymətinin tamlığı və digər məsələlər nəzərə alınacaqdır)

İddiaçının maliyyə vəziyyətinə, maliyyə resurslarının qaneedici olmasına görə

5

İddiaçının maliyyə vəziyyətinə, sərbəst maliyyə resurslarının qaneedici olmasına görə “5” bal, o cümlədən: İddiaçının son illik maliyyə hesabatına əsasən mənfəətlə işlədiyinə görə -“3” bal, ziyanla “0” bal; İddiaçının sərbəst maliyyə resurslarının və dövriyyə vəsaitlərinin qaneedici olmasına görə -“2” bal, qaneedici deyilsə -“0” bal

İddiaçının işçilərinin, o cümlədən ixtisaslaşmış kadrlarının sayına görə

3

İddiaçının işçilərinin, o cümlədən ixtisaslanmış kadrlarının sayına görə - “3” bal

Qiymət təklifi:: 80 bal

Müqavilənin təminatı

-

müqavilə qiymətinin 3 %-i

Təklifin qüvvədə olma müddəti

-

Tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır)

Qiymət təklifi

80

Təklifin texniki tapşırığa uyğun olması və malların keyfiyyətinin Avropa standartlarına uyğun yüksək keyfiyyətli olması nəzərə alınmaqla hesablanmalıdır.

Tender təklifinin təminatı

-

Tender təklifi dəyərinin 1 % -i həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır)

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi: 30 bank günü (zərflərin açıldığı tarixdən sonra qüvvədə olma müddəti
Təklifin təminatı: 60 bank günü (təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra

Tofiq Rüstəmli

mühasib

[email protected]

0125201013

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

  • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
  • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
  • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
  • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
  • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (//etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
  • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
  • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
  • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
  • Müəyyən edilməmişdir