Uniformaların satın alınması - TENDER

05.11.2020 Tender
Təşkilatın adı: "SOSİAL XİDMƏTLƏR AGENTLİYİ" PUBLİK HÜQUQİ ŞƏXSİ

Təşkilat VOEN: 1405196831

Təşkilatın ünvanı:

Tender predmeti: Sosial xidmətçilər üçün uniformaların satın alınması

Tenderin adi: Sosial xidmətçilər üçün uniformaların satın alınması

Sosial xidmətçilər üçün uniformaların satın alınması

Başlıq Açıqlama Miqdar
Xalat və şalvar, qadın üçün 40-52, polyster- 65%, VİS-35%, açıq bənövşəyi 900 dəst
Bənövşəyi yaylıq, loqolu 90*90, 100% polyestr 900 ədəd
Köynək dik yaxalı klassik 40-52 Ag köynəklik, polyster 65%, panbıq 35% 900 ədəd
Kurtka (papaqlı) 40-52, polyester 100%, sukeçirməyən, tünd göy 900 ədəd
Qadın kostyumu (pencək və ətək) 40-52, polyster- 70%, yun-27%,likra -3% tünd göy 900 dəst

ÜSL kod (kateqoriya) -

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

05.11.2020 13:00

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

26.11.2020 15:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

04.12.2020 15:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

07.12.2020 15:00

İştirak haqqı: 100 AZN

İştirak haqqının ödənilməsi yalnız Asan Ödəniş vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Müsabiqədə iştirak etmək üçün müsabiqəyə daxil olduqdan sonra “Asan Ödəniş”lə ödə " düyməsini sıxaraq aidiyyatı keçid vasitəsilə ödənişi etdikdən sonra müsabiqədə iştirak edə bilərsiniz:

ÇATDIRILMA YERİ

Bakı şəhəri, Ziya Bünyadov prospekti 1965

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

30 dekabr 2020-ci il

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

Müqavilədə nəzərdə tutulan vəsaitin 30%-ə qədər hissəsi avans şəklində ödənilə bilər (avansın alınması üçün malgöndərən (podratçı) tərəfindən satınalan təşkilata avans ödənişinin ümumi həcmindən az olmayan məbləğdə bank zəmanəti təqdim olunmalıdır). “İcraçı” avansı yalnız malların təhvil verilməsi ilə bağlı xərclərə sərf edə bilər. “İcraçı” avansın məhz bu məqsədlərə istifadə olunduğunu hesab-faktura və s. Sənədlərin surətlərini “Sifarişçi”yə təqdim etməklə sübut etməlidir. Malgöndərən (podratçı) avans təminatının qarantı və ya təsdiqləyici tərəfin münasibliyini təsdiq etmək barədə sorğu göndərir. Satınalan təşkilat bu cür sorğuya 1 (bir) bank günü müddətində cavab verir. Satınalma müqaviləsi üzrə ödəmələr (o cümlədən avans ödənişi) satınalan təşkilat tərəfindən tenderin Əsas şərtlər toplusunda və satınalma müqaviləsində müəyyənləşdirilmiş qaydada və məbləğdə, malgöndərənin (podratçının) təqdim etdiyi sənədlər (qaimələr, hesab fakturalar, aktlar və digər sənədlər) əsasında, ən qısa müddət ərzində, lakin 15 (on beş) bank günündən gec olmamaq şərti ilə aparılır. Satınalma müqaviləsi üzrə ödəmələr (o cümlədən avans ödənişi) satınalma müqaviləsində müəyyən olunmuş müddətdə ödənilmədikdə, gecikdirilmiş hər gün üçün satınalma müqaviləsində müəyyən olunmuş məbləğdə faiz hesablanır.

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Təşkilati və hüquqi sənədlər:

Satınalma prosedurlarının başlanmasından əvvəlki 5 il ərzində özlərinin, habelə işlərini idarə edənlərin, qulluqçularının peşəkar fəaliyyətləri, yaxud satınalma müqaviləsinin bağlanması üçün ixtisas göstəricilərini yanlış göstərmələri ilə əlaqədar cinayətə görə məhkum olunmaması, yaxud onların müvafiq peşə fəaliyyətləri ilə məşğul olmasının məhkəmə qaydasında qadağan edilməməsinə dair arayış

Zəruridir

Nizamnamə

Zəruridir

Müflis elan olunmaması, əmlakı üzərinə həbs qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş girovun olmaması, məhkəmənin qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti dayandırılmış şəxs olmaması barədə arayış

Zəruridir

Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması

31.09.2020 tarixindən sonra alınan arayış təqdim olunmalıdır

Rekvizitlər

Zəruridir

Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı

31.09.2020 tarixindən sonra alınan arayış təqdim olunmalıdır

Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış

31.09.2020 tarixindən sonra alınan arayış təqdim olunmalıdır

Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə

Zəruridir

Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti

2019-cu il üzrə

İxtisas göstəriciləri:

Öz əmlakından sərbəst və məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı, habelə ödəmə qabiliyyəti olması

Zəruridir

Satınalma müqaviləsini bağlamaq səlahiyyətinin olması

Zəruridir

Satınalma müqaviləsinin icrasını təmin etmək üçün müvafiq sahədə peşəkarlığının, təcrübəsinin, texniki və maliyyə imkanlarının, işçi qüvvəsinin, idarəetmə səriştəsinin, etibarlığının olması barədə arayış

Zəruridir

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

Texniki təklif: 20 bal

Malların çatdırılma müddəti

20

Malları 15.12.2020-ci il tarixə qədər təhvil verən iddiaçıya 20 bal veriləcəkdir. Malları 20.12.2020-ci il tarixə qədər təhvil verən iddiaçıya 5 bal veriləcəkdir. Malları 20.12.2020-ci il tarixdən sonra təhvil verən iddiaçıya bu meyar üzrə bal verilməyəcəkdir.

Qiymət təklifi:: 80 bal

Tender təklifinin təminatı

-

İddiaçı təklifin qiymətinin 1%-i məbləğində, yerli valyuta ilə bank zəmanəti təqdim etməlidir. Sorğuda ilk üç yerdən birini tutmayan iddiaçılara sorğunun nəticələrinə dair qərar qəbul olunduqdan sonra təklifin təminatı 5 (beş) bank günü ərzində qaytarılır.

Qiymət təklifi

80

Tender təklifi bütün vergi və rüsumlar, nəqliyyat xərcləri daxil olmaqla tender predmetinin tam həcmdə icrasını təmin etməlidir.

Müqavilənin təminatı

-

Satınalan təşkilat ilə müqavilənin imzalanmasından əvvəl qalib iddiaçı müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq müqavilənin ümumi məbləğinin 2%-i (Açıq tenderin keçirilməsi zamanı qiyməti 100 000 ABŞ dollarının manat ekvivalentindən az olan satınalma müqaviləsi zamanı müqavilənin yerinə yetirilməsinin təminatı tələb olunmur) miqdarında müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatını təqdim edir.

Təklifin qüvvədə olma müddəti

-

Tender təklifi təkliflərin açılma tarixindən sonra tenderə dəvətdə göstərildiyi kimi azı 30 (otuz) bank günü qüvvədə olmalıdır. Bu qaydaya riayət etməyərək təklifin qüvvədə olma müddətini az göstərən iddiaçının təklifi Əsas şərtlər toplusunun tələblərinə uyğun olmaması kimi qiymətləndirilir və Sifarişçi tərəfindən kənarlaşdırılır. Tender təkliflərinin qüvvədə olma müddəti satınalan təşkilatın təklifi əsasında malgöndərənlərin (podratçıların) razılığı ilə uzadıla bilər. Tender təkliflərinin qüvvədə olma müddətinin uzadılması təklifini qəbul edən malgöndərənlər (podratçılar) tender təklifləri üçün verdikləri təminatın (əgər tələb olunubsa) qüvvədə olma müddətini uzadır və ya uzadılmış müddət üçün yeni təminat verirlər.

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi: 30 bank günü (zərflərin açıldığı tarixdən sonra qüvvədə olma müddəti
Təklifin təminatı: 60 bank günü (təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra

Ramin Əliyev

tender komissiyasının üzvü

[email protected]

0502156359

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

  • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
  • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
  • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
  • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
  • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (//etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
  • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
  • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
  • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
  • Müəyyən edilməmişdir