Neft Fondu tender elan edir

19.11.2020 Tender
Təşkilatın adı: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT FONDU

Təşkilat VOEN: 9900041961

Təşkilatın ünvanı: AZ1029, Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Heydər Əliyev prospekti 165

Tender predmeti: İnformasiya texnologiyaları sistemlərinin üzərində çalışan virtual platforma üçün vendor texniki dəstək xidmətinin 1 (bir) il müddətinə uzadılmasının satın alınması

Tenderin adi: İnformasiya texnologiyaları sistemlərinin üzərində çalışan virtual platforma üçün vendor texniki dəstək xidmətinin 1 (bir) il müddətinə uzadılmasının satın alınması

İnformasiya texnologiyaları sistemlərinin üzərində çalışan virtual platforma üçün vendor texniki dəstək xidmətinin 1 (bir) il müddətinə uzadılmasının satın alınması

Başlıq

Açıqlama

Miqdar

Basic Support Coverage VMware Horizon View Standart

VM (Virtual Desktop Infrastructure (VDİ))

150

ədəd

Basic Support Coverage VMware vCenter Standart Edition Server

Server

1

ədəd

Basic Support Coverage VMware vSphere Enterprise Plus

CPU

10

ədəd

ÜSL kod (kateqoriya) - 72261000-2 Proqram dəstəyi xidmətləri,

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

19.11.2020 09:00

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

09.12.2020 10:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

17.12.2020 18:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

18.12.2020 10:00

İştirak haqqı: 100 AZN

İştirak haqqının ödənilməsi yalnız Asan Ödəniş vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Müsabiqədə iştirak etmək üçün müsabiqəyə daxil olduqdan sonra “Asan Ödəniş”lə ödə " düyməsini sıxaraq aidiyyatı keçid vasitəsilə ödənişi etdikdən sonra müsabiqədə iştirak edə bilərsiniz:

ÇATDIRILMA YERİ

AZ1029, Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Heydər Əliyev prospekti 165

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

Xidmət satınalma müqaviləsi imzalandığı tarixdən 30 (otuz) bank günü ərzində çatdırılmalıdır.

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

Satınalma müqaviləsi üzrə ödəmələr Xidmət təhvil verildikdən və bunu təsdiq edən təhvil-təslim aktı tərtib olunduqdan sonra Malgöndərənin təqdim etdiyi müvafiq sənədlər (qaimələr, hesab fakturalar, aktlar və digər sənədlər) əsasında, ən qısa müddət ərzində, lakin 15 (on beş) bank günündən gec olmayara aparılacaq.

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Təşkilati və hüquqi sənədlər:

Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış

Müvafiq qaydada təsdiqlənmiş sənəd PDF formatında yüklənməlidir

Dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə

Surəti PDF formatında yüklənməlidir

Rekvizitlər

Müvafiq qaydada təsdiqlənmiş sənəd PDF formatında yüklənməlidir

Dövlət reyestrindən çıxarış

Surəti PDF formatında yüklənməlidir

Nizamnamə

Surəti PDF formatında yüklənməlidir

Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması

Müvafiq qaydada təsdiqlənmiş sənəd PDF formatında yüklənməlidir

Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı

Müvafiq qaydada təsdiqlənmiş son 1 (bir) ilə aid maliyyə arayışı PDF formatında yüklənməlidir

Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti

Müvafiq qaydada təsdiqlənmiş sənəd PDF formatında yüklənməlidir

Hansı sahibkarlıq subyektinə (mikro, kiçik, orta, iri) mənsub olması haqqında məlumat

Bununla bağlı məlumat mütləq qeyd olunmalıdır.

İxtisas göstəriciləri:

İddiaçının satınalma müqaviləsini bağlamaq səlahiyyətinin olması

Şirkətin təqdim etdiyi hüquqi sənədlər əsasında qiymətləndiriləcək

İddiaçının müvafiq sahədə peşəkarlığının, iş təcrübəsinin, texniki və maliyyə imkanlarının olması.

Müvafiq sahədə iş təcrübəsi və maliyyə vəziyyəti barədə təqdim etdiyi sənədlər əsasında qiymətləndiriləcək

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

Texniki təklif: 30 bal

Mövcud tələblərə uyğunluğu

30

Texniki tələblərə uyğun olaraq qiymətləndiriləcək

Qiymət təklifi:: 70 bal

Təklifin qüvvədə olma müddəti

-

Tender zərflərinin açılma tarixindən sonra, 30 (otuz) bank günü qüvvədə olmalıdır.

Tender təklifinin təminatı

-

Tender təklifinin 1% həcmində təqdim edilməlidir.

Qiymət təklifi

70

Təklif edilən qiymətə bütün vergi, rüsum və xərclər daxil edilməlidir.

Müqavilənin təminatı

-

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi:

30 bank günü (zərflərin açıldığı tarixdən sonra qüvvədə olma müddəti

Təklifin təminatı:

60 bank günü (təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra

Ülvi Abdullayev

Şöbə müdiri

[email protected]

(99412) 498 77 53, daxili: 1210

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

  • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
  • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
  • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
  • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
  • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (//etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
  • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
  • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
  • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
  • Müəyyən edilməmişdir