Bakı Telefon Rabitəsi tender elan edir

15.12.2020 Tender
Təşkilatın adı: "BAKI TELEFON RABİTƏSİ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

Təşkilat VOEN: 9900044741

Təşkilatın ünvanı: Üzeyir Hacıbəyli 48

Tender predmeti: Ələt azad iqtisadi zonasının yaradılması ilə əlaqədar mövcud rabitə qurğularının köçürülməsi, eats-431-ələt–ats azad iqtisadi zona və eats-491-sahil ats–azad iqtisadi zona arası fiber optik kabellərin çəkilişinə hazırlanmış layihə-smeta sənədlərinə (12811-xq) uyğun görüləcək tikinti-quraşdırma işlərinə tələb olunan qum,sement,çınqıl və s mal materialların satın alınması

Tenderin adi: Ələt azad iqtisadi zonasının yaradılması ilə əlaqədar mövcud rabitə qurğularının köçürülməsi, eats-431-ələt–ats azad iqtisadi zona və eats-491-sahil ats–azad iqtisadi zona arası fiber optik kabellərin çəkilişinə hazırlanmış layihə-smeta sənədlərinə (12811-xq) uyğun görüləcək tikinti-quraşdırma işlərinə tələb olunan qum,sement,çınqıl və s mal materialların satın alınması

Ələt azad iqtisadi zonasının yaradılması ilə əlaqədar mövcud rabitə qurğularının köçürülməsi, eats-431-ələt–ats azad iqtisadi zona və eats-491-sahil ats–azad iqtisadi zona arası fiber optik kabellərin çəkilişinə hazırlanmış layihə-smeta sənədlərinə (12811-xq) uyğun görüləcək tikinti-quraşdırma işlərinə tələb olunan qum,sement,çınqıl və s mal materialların satın alınması

Başlıq

Açıqlama

Miqdar

Səki üçün kiçik ölçülü piltələr (7smx15sm)

.

1753

m(2)

Asfalt/beton qarışığı məhlulu

.

533

ton

Qum

AZS 475-2011 (ГОСТ 8736-93)

9038

m(3)

Kərpic

AZS 481-2011 ( ГОСТ 530-2007) (250x120x60) mm

36298

ədəd

Çınqıl

AZS 472-2011 (ГОСТ 8269.0-97)

57.87

m(3)

Sement M-400

AZS 479-2011 (ГОСТ 5382-91

25.138

ton

ÜSL kod (kateqoriya) -

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

15.12.2020 12:30

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

07.01.2021 16:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

15.01.2021 17:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

18.01.2021 16:00

İştirak haqqı: 300 AZN

İştirak haqqının ödənilməsi yalnız Asan Ödəniş vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Müsabiqədə iştirak etmək üçün müsabiqəyə daxil olduqdan sonra “Asan Ödəniş”lə ödə " düyməsini sıxaraq aidiyyatı keçid vasitəsilə ödənişi etdikdən sonra müsabiqədə iştirak edə bilərsiniz:

ÇATDIRILMA YERİ

"BTR" MMC anbar

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

Təchizat hissəsi – müqavilənin qüvvəyə minməsindən sonra sifarişlərin yazılı tələbləri əsasında və tələbnamədə göstərilən miqdarda,tələbnamənin daxilolmasından sonra ən geci 45 iş günü

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

Ödəniş fakt üzrə aparılacaq şərti qəbul edən iddiaçı qiymətləndiriləcək 20 bal, avans tələb edildikdə 0 bal

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Təşkilati və hüquqi sənədlər:

Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış

mütləq təqdim olunmalıdır

İddiaçının hansı sahibkarlıq subyektinə aid olması barədə məlumat (məsələn: mikro, kiçik, orta və s.)

mütləq təqdim olunmalıdır

Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması

mütləq təqdim olunmalıdır

Analoji iş təcrübəsi

mütləq təqdim olunmalıdır

Nizamnamə

mütləq təqdim olunmalıdır

İstehsalçıdan malların təchizetmə məktubu

mütləq təqdim olunmalıdır

Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə

mütləq təqdim olunmalıdır

Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti

mütləq təqdim olunmalıdır

İddiaçının tələb olunan mallar üzrə nümunə təqdim etməsi

mütləq təqdim olunmalıdır

Rekvizitlər

mütləq təqdim olunmalıdır

Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı

mütləq təqdim olunmalıdır

İxtisas göstəriciləri:

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

Texniki təklif: 20 bal

ödəniş şərti

20

Ödəniş fakt üzrə aparılacaq şərti qəbul edən iddiaçı qiymətləndiriləcək 20 bal, avans tələb edildikdə 0 bal

Qiymət təklifi:: 80 bal

Qiymət təklifi

80

Optimal qiymət - 80 bal (təkliflərin balları ən aşağı təklif olunan qiymətin müqayisə edilən qiymətə nisbətinin 80-ə vurmaqla əmələ gəlir);

Müqavilənin təminatı

-

müqavilə üzrə 2% bank zəmanəti formasında

Təklifin qüvvədə olma müddəti

-

tenderin açılışından sonra minimum 30 bank günü olmalıdır.

Tender təklifinin təminatı

-

1% bank zəmanəti formasında tenderin açılışından sonra minimum 60 bank günü olmalıdır.

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi:

30 bank günü (zərflərin açıldığı gündən qüvvədə olma müddəti)

Təklifin təminatı:

60 (Tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 faizi məbləğində təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açılış tarixindən sonra)

"BTR"MMC

"BTR"MMC

[email protected]

012 493-22-99

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

 • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
 • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
 • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
 • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
 • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (//etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
 • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
 • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
 • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
 • Müəyyən edilməmişdir
 • Əvvəlki

  KOBİA əsas məqsədli fəaliyyətin idarə edilməsi sistemi yaradacaq

Digər xəbərlər