Qarabağ Azərbaycandır!

Aztelekom tender elan edir

16.12.2020 Tender
Təşkilatın adı: "AZTELEKOM" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

Təşkilat VOEN: 9900038501

Təşkilatın ünvanı: AZ1122 Moskva pr.,ev187

Tender predmeti: “Aztelekom” MMC tərəfindən tələb olunan TPP muftaları və abunə qutularının satınalınması

Tenderin adi: “Aztelekom” MMC tərəfindən tələb olunan TPP muftaları və abunə qutularının satınalınması

“Aztelekom” MMC tərəfindən tələb olunan TPP muftaları və abunə qutularının satınalınması

Başlıq

Açıqlama

Miqdar

TPP-10 - 30x2 mufta paylayıcı (3 barmaq)

Ətraflı açıqlama əsas şərtlər toplusunda

1550

ədəd

Abunəçi naqillərin montajı üçün xüsusi sensorlu alət

Ətraflı açıqlama əsas şərtlər toplusunda

150

ədəd

10 ədəd üç qütblü (3R-230 tipli) qoruyucu ilə təchiz olunmuş 10x2 mağaza

Ətraflı açıqlama əsas şərtlər toplusunda

10300

ədəd

TPP-100x2 mufta paylayıcı (3 barmaq)

Ətraflı açıqlama əsas şərtlər toplusunda

2400

ədəd

TPP-100x2 mufta birləşdirici qaz buraxmayan

Ətraflı açıqlama əsas şərtlər toplusunda

20

ədəd

TPP-50x2 mufta paylayıcı (3 barmaq)

Ətraflı açıqlama əsas şərtlər toplusunda

1500

ədəd

Hermetik plastik korpuslu 20 abunəçi tutumlu paylayıcı qutu.

Ətraflı açıqlama əsas şərtlər toplusunda

400

ədəd

TPP-10 - 30x2 mufta birləşdirici

Ətraflı açıqlama əsas şərtlər toplusunda

100

ədəd

Hermetik plastik korpuslu 10 abunəçi tutumlu paylayıcı qutu.

Ətraflı açıqlama əsas şərtlər toplusunda

9500

ədəd

ÜSL kod (kateqoriya) - 32571000-6 Telekommunikasiya infrastrukturu,

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

16.12.2020 14:19

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

12.01.2021 11:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

21.01.2021 17:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

22.01.2021 11:00

İştirak haqqı: 500 AZN

İştirak haqqının ödənilməsi yalnız Asan Ödəniş vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Müsabiqədə iştirak etmək üçün müsabiqəyə daxil olduqdan sonra “Asan Ödəniş”lə ödə " düyməsini sıxaraq aidiyyatı keçid vasitəsilə ödənişi etdikdən sonra müsabiqədə iştirak edə bilərsiniz:

ÇATDIRILMA YERİ

Bakı şəh. Tbilisi pr.187

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

2021

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

Hissə-hissə ödəniş

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Təşkilati və hüquqi sənədlər:

Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə

Təqdim olunması mütləqdir.

Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti

Təqdim olunması mütləqdir.

Rekvizitlər

Təqdim olunması mütləqdir.

Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı

Təqdim olunması mütləqdir.

Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış

Təqdim olunması mütləqdir.

Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması

Təqdim olunması mütləqdir.

Nizamnamə

Təqdim olunması mütləqdir.

İxtisas göstəriciləri:

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

Texniki təklif: 30 bal

Zəmanət

10

10 bal – 2 il müddətinə və daha çox olduqda 0 bal – 2 il müddətindən aşağı olduqda

Ödəmə şərtləri

20

20 – bir il müddətinə hissə-hissə ödəniş 0 – digər ödəniş şərtləri

Qiymət təklifi:: 70 bal

Müqavilənin təminatı

-

Müqavilənin dəyərinin 2 % həcmində və bank zəmanəti formasında.

Təklifin qüvvədə olma müddəti

-

Tender təklifi zərflərin açıldığı gündən sonra azı 30 bank günü müddətində qüvvədə olmalıdır.

Tender təklifinin təminatı

-

tender təklifinin təminatı təklifin dəyərinin 1 faizini təşkil edir.

Qiymət təklifi

70

70 optimal qiymət - təkliflərin balları ən aşağı təklif olunan qiymətin müqayisə edilən qiymətə nisbətinin 70-ə vurmaqla əmələ qəlir (Maximum 70 bal )

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi:

30 bank günü (zərflərin açıldığı gündən qüvvədə olma müddəti)

Təklifin təminatı:

60 (Tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 faizi məbləğində təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açılış tarixindən sonra)

Faiq Mustafayev

mütəxəssis

[email protected]

012 344 00 00 (372)

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

 • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
 • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
 • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
 • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
 • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (//etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
 • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
 • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
 • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
 • Müəyyən edilməmişdir
 • Əvvəlki

  Operativ Qərargah məlumat yaydı

Digər xəbərlər