“Kredex” BOKT maliyyə hesabatlarını açıqlayıb

20.05.2020 Bank
KREDEX MMC Bank Olmayan Kredit Təşkilatı 2019-ci ilin sonuna dair maliyyə göstəricilərini açıqlamışdır.

Balans hesabatı:

Məcmu gəlir haqqında hesabat:

Kapitalda dəyişiklər haqqında hesabat:

Pul hərəkəti hesabatı: