Sığorta şirkətlərinin siniflər üzrə İCMALI

05.10.2020 Bank
Sığorta şirkətlərinin 2019-2020-ci ildə yanvar-avqust ayları üzrə hesablanmış sığorta haqları və ödənişlərinin siniflər üzrə icmalını təqdim edirik:

Sığorta sinifləri

avqust

avqust

Sığorta haqqları

Sığorta ödənişləri

Sığorta haqqları

Sığorta ödənişləri

Könüllü sığortalar üzrə - cəmi:

315,640.1

124,123.0

365,855.3

219,085.7

o cümlədən:

Həyat sığortası üzrə, o cümlədən:

151,891.3

68,201.2

177,747.7

162,261.8

həyatın yaşam sığortası

115,247.5

67,438.9

148,732.3

161,425.5

həyatın ölüm halından sığortası

33,391.3

762.4

28,269.0

836.3

əmək qabiliyyətinin sığortası

3,034.1

0.0

427.1

0.0

sağalmaz xəstəliklərdən sığorta

218.5

0.0

319.3

0.0

Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən

163,748.7

55,921.7

188,107.6

56,823.9

Şəxsi sığorta, o cümlədən:

76,503.5

38,872.3

79,404.6

43,912.9

tibbi sığorta

71,341.4

38,368.3

76,768.0

43,519.5

xaricə səfər edən vətəndaşların sığortası

3,305.8

285.3

991.5

266.0

fərdi qəza və xəstəlik sığortası

1,856.3

218.7

1,645.1

127.4

Əmlak sığortası, o cümlədən:

87,245.2

17,049.4

108,703.1

12,910.9

əmlakın sığortası, o cümlədən:

70,053.4

16,721.8

91,330.6

12,426.4

hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası

10,571.8

5,695.3

15,788.3

1,647.2

əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası

27,634.4

1,455.1

36,870.3

1,806.6

avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası

22,071.5

7,844.7

25,629.7

8,327.8

yüklərin (nəqliyyat) sığortası

2,343.9

254.1

4,335.4

49.1

kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası

890.1

607.8

1,913.8

386.3

su nəqliyyat vasitələrinin sığortası

6,037.5

864.8

6,536.8

209.4

dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası

74.8

0.0

36.1

0.0

kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası

157.7

0.0

6.8

0.0

əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər, o cümlədən:

271.7

0.0

213.4

0.0

- işçilərin dələduzluğu sığortası

271.7

0.0

213.4

0.0

- pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta

0.0

0.0

0.0

0.0

mülki məsuliyyətin sığortası, o cümlədən:

16,778.0

327.6

16,944.2

471.3

hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

4,794.2

6.4

4,854.9

242.5

ümumi mülki məsuliyyətin sığortası

8,426.4

216.1

8,314.8

192.8

avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

323.3

53.5

851.1

10.8

peşə məsuliyyətinin sığortası

1,908.2

14.5

2,106.3

0.0

işəgötürənin məsuliyyət sığortası

931.8

37.1

730.8

18.3

yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası

0.0

0.0

0.0

2.7

su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

343.5

0.0

86.2

0.0

dəmiryol nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

0.0

0.0

mülki-hüquqi müqavilə üzrə mülki məsuliyyətin sığortası

0.0

0.0

0.0

4.3

kredit sığortası, o cümlədən:

96.4

0.0

21.5

0.0

kreditlərin sığortası

96.4

0.0

21.5

0.0

qarışıq maliyyə risklərinin sığortası, o cümlədən:

317.4

0.0

406.8

13.2

işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta

317.4

0.0

406.8

13.2

İcbari sığortalar üzrə - cəmi:

154,159.2

51,350.6

162,797.2

43,910.5

o cümlədən:

Həyat sığortası üzrə

31,824.9

1,777.9

37,939.3

1,376.8

İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta

31,824.9

1,777.9

37,939.3

1,376.8

Qeyri-həyat sığortası üzrə

122,334.3

49,572.7

124,858.0

42,533.7

avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası

67,860.7

42,736.9

62,442.4

36,927.1

daşınmaz əmlakın icbari sığortası

25,382.1

3,497.1

30,114.6

3,001.2

daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası

273.9

0.0

262.6

20.3

sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası

67.7

0.0

75.8

0.0

digər icbari sığorta növləri

28,749.9

3,338.7

31,962.5

2,585.0

YEKUN

469,799.3

175,473.6

528,652.6

262,996.2