“AccessBank”ın depozit portfelində xeyli artım var

27.07.2021 Bank
“AccessBank” QSC 2021-ci ilin ilk yarımilliyinda aktivlərini 4.1 faiz artırmaqla 885.91 mln. manata çatdırıb.

“Kommersant.az” xəbər verir ki, bu barədə 01.07.2021-ci il tarixinə açıqlanan maliyyə hesabatında deyilir.

Aktivlərin 144.73 mln. manatı nağd vəsaitlər, 36.51 mln. manatı qiymətli kağızlar, 78 mln. manatı banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər, və 545.63 mln. manatı müştərilərə verilmiş kreditlər, o cümlədən istehlak kreditləri 63.85 mln. manat, biznes kreditləri 474.81 mln. manat və daşınmaz əmlak kreditləri 6.97 mln. manat olmuşdur.

Kredit portfeli son altı ayda 1.9% böyümüş, o cümlədən, istehlak kreditləri 24.9% böyümüş və biznes kreditləri və daşınmaz əmlak kreditləri müvafiq olaraq 0.4% və 6.8% kiçilmişdir.

Bankın öhdəliklərinin həcmi 6% artımla 799.46 mln. manat olmuş. Burada 625.92 mln. manatı istehlak (son altı ay: +12%), 509.42 mln. manatı biznes kreditləri (+8%) və 116.5 mln. manatı daşınmaz əmlak kreditləri (+34%) olmuşdur.

Bankın kapitalı 86.45 mln. manatdır.

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 30 06 2021 min manatla
Hesabat dövrü Ötən ilin sonu Dəyişmə
1.00 Aktivlər: 885,912.00 851,162.00 4%
1.1 Nağd pul vəsaitləri və ekvivalentləri, o cümlədən bloklaşdırılmış nağd vəsait 144,728.00 123,038.00 18%
1.2 Ticarət və investisiya qiymətli kağızları 36,509.00 8,080.00 352%
1.3 Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər 78,001.00 103,068.00 -24%
1.4 Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər 890.00
1.5 Müştərilərə verilmiş kreditlər 545,630.00 535,305.00 2%
1.5.1 a) istehlak kreditləri 63,846.00 51,137.00 25%
1.5.2 b) biznes kreditləri 474,813.00 476,687.00 0%
1.5.3 c) daşınmaz əmlak kreditləri 6,971.00 7,481.00 -7%
1.5.4 d) digər kreditlər
1.5.2 (Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyat) (44,313.00) (60,595.00) -27%
1.5.3 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis) 501,317.00 474,710.00 6%
1.6 Əmlak və avadanlıqlar 58,156.00 60,574.00 -4%
1.7 Qeyri-maddi aktivlər 14,712.00 39,439.00 -63%
1.8 Təxirə salınmış vergi aktivləri 17,514.00
1.9 Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat
1.1 Digər aktivlər 34,085.00 42,253.00 -19%
2 Öhdəliklər: 799,460.00 756,174.00 6%
2.1 Depozitlər 625,918.00 558,288.00 12%
2.1.1 a) fiziki şəxslərin depozitləri 509,423.00 471,556.00 8%
2.1.2 b) hüquqi şəxslərin depozitləri 116,495.00 86,732.00 34%
2.2 Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər 8,520.00 8,520.00 0%
2.3 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər 127,449.00 153,576.00 -17%
2.4 Borc qiymətli kağızları
2.5 Cari vergi öhdəlikləri
2.6 Təxirə salınmış vergi öhdəliyi
2.7 Subordinasiya borc öhdəlikləri 21,994.00 21,994.00 0%
2.8 Digər öhdəliklər 15,579.00 13,796.00 13%
3 Kapital: 86,452.00 94,988.00 -9%
3.1 Səhmdar kapitalı 258,718.00 258,718.00 0%
3.2 Səhmin qiymətinin dəyişməsindən gəlir (zərər)
3.3 Bölüşdürülməmiş mənfəət (178,677.00) (170,330.00) 5%
3.4 Ümumi ehtiyatlar: 6,411.00 6,600.00 -3%
3.4.1 a) kreditlər, lizinqlər və digər tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar 6,020.00 6,040.00 0%
3.4.2 b) əsas vəsaitlərin qiymətləndirilməsindən adi ehtiyatlar 391.00 560.00 -30%
3.4.3 c) digər ümumi ehtiyatlar
4 Cəmi öhdəliklər və kapital 885,912.00 851,162.00 4%