USD1,7000
EUR1,8634
GBP2,1133
RUB0,0208

“Bank Avrasiya” xalis mənfəətini artırıb - HESABAT

07.02.2023 Bank
11 1
“Bank Avrasiya” 2022-ci ilin son rübünə olan hesabatını açıqlayıb. Hesabata görə sözügedən bankın xalis mənfəəti 1 milyon 23 min manat və ya 13 dəfə artaraq 1 milyon 815 min manata yüksəlib.

"Kommersant.az" xəbər verir ki, bankın məcmu kapitalı isə 1 milyon 606 min manat və ya 0.2% azalaraq 69 milyon 326 min manata enib.

AKTİVLƏR CƏMİ VƏ KREDİT PORTFELİ ARTIB

“Bank Avrsaiya”nın aktivlər cəmi 2021-ci ilin son rübü ilə müqayisədə 56 milyon 824 min manat və ya 33.9% artaraq 224 milyon 268 min manata çatıb. Bu artımın 19.6%-i kredit portfelinin payına düşüb. “Bank Avrasiya”nın kredit portfeli 11 milyon 131 min manat artaraq 125 milyon 352 min manata çatıb. Bu artımda istehlak kreditləri 2022-ci ilin sonunda 8 milyon 876 min manat olub. Bu da 2021-ci ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 4 milyon 955 min manat və ya 1.3 dəfə çoxdur. Bankın biznes kreditləri isə 4 milyon 554 min manat və ya 0.6% azalaraq 66 milyon 900 min manata enib.

“Bank Avrasiya”nın daşınmaz əmlaka ayırdığı kredit 49 milyon 574 min manat olub ki, bu da 2021-ci ilin sonu ilə müqayisədə 10 milyon 729 min manat və ya 27.6% çoxdur.

Bank mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyatını 3 milyon 368 min manat azaldaraq 15 milyon 415 min manata salıb. Bununla da bankın xalis kreditləri 14 milyon 499 min manat artaraq 109 milyon 936 min manata bərabərləşib.

ÖHDƏLİK VƏ DEPOZİT PORTFELİ ARTIB

Bankın öhdəliklər cəmi 2021-ci ilin müvafiq dövrü iklə müqayisədə 54 milyon 761 min manat və ya 57.2% artaraq 150 milyon 461 min manata bərabərləşib. Bu artımın 54.1%-i depozit portfelinin payına düşüb. Belə ki, bakın depozit portfeli 1 il ərzində 29 milyon 631 min manat və ya 59.1% artaraq 79 milyon 699 min manat olub.

Fiziki şəxslərin banka əmanət etdikləri vəsait 23 milyon 415 min manat və ya 53.6% artaraq 67 milyon 71 min amnat olub. Hüquqi şəxslərin əmanətləri isə 6 milyon 216 min manat və ya 96.9% artaraq 12 milyon 628 min manata yüksəlib.

Səhmdar kapitalını artırmayan bankın bölüşdürülməmiş mənfəəti 1 milyon 816 min manat artaraq 21 milyon 849 min manata çatıb. “Bank Avrasiya”nın ümumi ehtiyatları isə 248 min manat və ya 14.5% artaraq 1 milyon 957 min manata bərabərləşib. Bununla da bankın cəmi kapitalı 2 milyon 63 min manat və ya 0.3% artaraq 73 milyon 806 min manata yüksəlib.

XALİS FAİZ GƏLİRİ VƏ ƏMƏLİYYAT MƏNFƏƏTİ ARTIB

Bankın faiz gəliri 2021-ci ilin son rübü ilə müqayisədə 1 milyon 36 min manat artaraq 12 miylon 752 min manata, faiz xərcləri isə 330 min manat artaraq 2 milyon 183 min manata çatıb. Bununla da bank xalis faiz gəliri əldə edib. 10 milyon 569 min manatlıq xalis faiz gəliri 2021-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 706 min manat və ya 0.7% çoxdur.

Bankın qeyri-faiz gəliri 536 min manat artaraq 2 milyon 772 min manata, qeyri-faiz xərcləri isə 932 min manat artaraq 6 milyon 931 min manata çatıb. Nəticədə bank əməliyyat mənfəəti əldə edib ki, bu da 2021-ci ilin son rübü ilə müqayisədə 310 min manat və ya 0.5% çoxdur.

Bank Avrasiya

2022 (IV Rüb)

2021 (IV Rüb)

Fərq

Cəmi Aktivlər

224.268

167.444

56.824

Kredit

125.352

114.221

11.131

İstehlak kreditləri

8.876

3.921

4.955

Biznes kreditləri

66.900

71.454

-4.554

Daşınmaz əmlak kreditləri

49.574

38.845

10.729

Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyat

15.415

18.783

-3.368

Xalis Kreditlər

109.936

95.437

14.499

Cəmi Öhdəliklər

150.461

95.700

54.761

Depozit

79.699

50.068

29.631

Fiziki şəxslərin depozitləri

67.071

43.656

23.415

Hüquqi şəxslərin depozitləri

12.628

6.412

6.216

Cəmi Kapital

73.806

71.743

2.063

Səhmdar kapitalı

50.000

50.000

0

Səhmin qiymətinin dəyişməsindən gəlir (zərər)

-

-

-

Bölüşdürülməmiş mənfəət

21.849

20.033

1.816

Ümumi ehtiyatlar

1.957

1.709

248

Faiz Gəliri

12.752

11.716

1.036

Faiz Xərci

2.183

1.853

330

Xalis Faiz Gəliri/Zərəri

10.569

9.863

706

Qeyri-Faiz Gəliri

2.772

2.236

536

Qeyri-Faiz Xərci

6.931

5.999

932

Əməliyyat Mənfəəti (Zərəri)

6.410

6.100

310

Xalis Mənfəət (Zərər)

1.815

792

1.023

Məcmu Kapital

69.326

70.932

-1.606