USD1,7000
EUR1,8634
GBP2,1133
RUB0,0208

6 aya 396 milyon manat sığorta haqqı - HESABAT

13.07.2018 Bank
0 0
2018-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində ölkədə fəaliyyət göstərən 21 sığorta şirkəti tərəfindən 396 milyon 37 min manat məbləğində sığorta haqları toplanılıb.

"Kommersant" xəbər verir ki, ötən ilin yanvar-iyun ayında sığorta şirkətləri tərəfindən 276 milyon 158 min manatdan çox sığorta haqqı toplanılıb. Həmin dövr ərzində sığorta şirkətlərinin ödənişlərinin həcmi 124 milyon 410 min manat təşkil edib. Beləliklə, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə, yığımlar, 43,5% artıb. Ödənişlər isə 4,1% azalıb.

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının yaydığı məlumata görə, könüllü sığorta bazarı üzrə haqlar 286 milyon 84 min manat, ödənişlər isə 87 milyon 11 min manat təşkil edib. İcbari sığorta bazarı üzrə haqlar isə 109 milyon 53 min manat, ödənişlər 32 milyon 19 min manat olub.

2018-ci ilin yanvar-iyun ayları boyunca sektor üzrə məcmu sığorta haqlarının 72%-i könüllü, 28%-i isə icbari sığorta növlərinə aiddir. Sığorta ödənişlərinin 73%-i könüllü, 27%-i isə icbari sığorta növləri hesabına formalaşıb.

2018-ci ilin yanvar-iyun ayları üzrə hesablanmış sığorta haqları və sığorta ödənişləri haqqında
M Ə L U M A T
(təcili məlumatlar əsasında)

(min manatla)

Sığortaçının adı

Sığorta Haqları

Sığorta Ödənişləri

1

"Amrah Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

145,9

27,2

2

"A-Qroup Sığorta Şirkəti" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

3 307,0

3 614,5

3

"AtaSığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

10 355,5

3 960,6

4

"Atəşgah Həyat" Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

28 165,7

9 658,3

5

"Atəşgah" Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

19 698,6

9 758,7

6

"AXA MBASK" Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

9 654,8

4 689,4

7

Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti

34 912,4

7 853,1

8

"Azərbaycan Sənaye Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

3 998,2

992,2

9

"AZSIĞORTA" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

8 740,7

4 175,5

10

"Bakı Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

486,4

135,0

11

"Günay Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

3 332,2

1 563,0

12

"İpək Yolu Sığorta" ASC

7 721,3

914,4

13

"Meqa Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

15 023,4

1 506,8

14

"Naxçıvansığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

127,5

3,3

15

"Paşa Həyat Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

144 614,0

31 646,6

16

"Paşa Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

83 362,8

25 459,7

17

"Qala Həyat" Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

7 452,6

9 439,6

18

"Qala Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

7 435,0

687,5

19

"Rəvan Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

686,5

150,7

20

"Standard Insurance" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

3 868,2

1 607,1

21

"Xalq Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

3 282,6

1 460,2

YEKUN

396 371,32

119 303,42

2018-ci ilin yanvar-iyun ayları üzrə hesablanmış sığorta haqları və sığorta ödənişləri haqqında

Sığorta sinifləri

Sığorta haqları

Sığorta ödənişləri

Könüllü sığortalar üzrə - cəmi:

286 838,5

87 105,9

o cümlədən:

Həyat sığortası üzrə, o cümlədən:

158 932,5

48 915,8

həyatın yaşam sığortası

130 959,1

48 186,3

həyatın ölüm halından sığortası

26 295,9

729,5

əmək qabiliyyətinin sığortası

1 630,8

0,0

sağalmaz xəstəliklərdən sığorta

46,7

0,0

annuitet sığortası

0,0

0,0

Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən

127 906,0

38 190,2

Şəxsi sığorta, o cümlədən:

58 433,0

30 879,0

tibbi sığorta

55 231,3

30 274,6

xaricə səfər edən vətəndaşların sığortası

1 643,7

456,1

fərdi qəza və xəstəlik sığortası

1 558,0

148,3

Əmlak sığortası, o cümlədən:

69 473,0

7 311,2

əmlakın sığortası, o cümlədən:

58 010,9

5 879,2

əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası

31 887,7

476,8

avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası

12 553,1

4 227,9

hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası

5 288,9

246,5

su nəqliyyat vasitələrinin sığortası

3 814,9

612,1

yüklərin (nəqliyyat) sığortası

2 610,1

24,5

kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası

1 072,8

227,0

kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası

617,3

64,4

dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası

92,1

0,0

əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər, o cümlədən:

74,0

0,0

- işçilərin dələduzluğu sığortası

74,0

0,0

- pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta

0,0

0,0

- titul sığortası

0,0

0,0

mülki məsuliyyətin sığortası, o cümlədən:

11 435,6

1 431,9

ümumi mülki məsuliyyətin sığortası

6 132,6

810,7

hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

2 075,8

566,9

peşə məsuliyyətinin sığortası

1 861,7

1,7

işəgötürənin məsuliyyət sığortası

673,7

18,7

avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

459,4

33,9

su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

182,2

0,0

yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası

50,2

0,0

dəmiryol nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

0,0

0,0

mülki-hüquqi müqavilə üzrə mülki məsuliyyətin sığortası

0,0

0,0

hüquqi xərclərin sığortası

0,0

0,0

kredit sığortası, o cümlədən:

26,0

0,0

kreditlərin sığortası

26,0

0,0

ipoteka sığortası

0,0

0,0

qarışıq maliyyə risklərinin sığortası, o cümlədən:

0,6

0,0

işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta

0,6

0,0

əmlakın bazar dəyərinin düşməsi riskindən sığorta

0,0

0,0

İcbari sığortalar üzrə - cəmi:

109 532,8

32 197,5

o cümlədən:

Həyat sığortası üzrə

21 299,8

1 828,8

İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək
qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta

21 299,8

1 828,8

Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən

88 233,1

30 368,7

avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası

44 524,4

24 076,2

hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası

16 922,3

3 529,2

daşınmaz əmlakın icbari sığortası

15 202,4

1 678,8

məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası

11 304,9

1 014,8

daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası

179,3

69,8

sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası

70,2

0,0

digər icbari sığorta növləri

29,6

0,0

YEKUN

396 371,3

119 303,4