Dövlət qulluqçularına şad xəbər - Vahid büdcə təsnifatı dəyişdirildi

29.11.2019 İqtisadiyyat
Nazirlər Kabineti "Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatı qaydasını” təsdiq edib.

Həmin Qərarla təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı"nın Əməyin mühafizəsi xərcləri" maddəsindən sonra Dövlət qulluqçularının əlavə təhsil xərcləri" maddəsi əlavə edilsin.

"Azərbaycan Respublikasının büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatına əlavə" üzrə: "Digər iş və xidmətlərin haqqının ödənilməsi"
paraqrafında Əməyin mühafizəsi xərcləri" sözləri Əməyin mühafizəsi xərcləri", Dövlət qulluqçularının əlavə təhsil xərcləri" sözləri ilə əvəz edilsin; "Əməyin mühafizəsi xərcləri" maddəsindən sonra aşağıdakı məzmunda maddə əlavə edilsin:

"Dövlət qulluqçularının əlavə təhsil xərcləri" maddəsinə dövlət qulluqçularının əlavə təhsil xərcləri daxildir.

"Sair xərclər" maddəsinə "dinləyicilərin" sözündən sonra "(dövlət qulluqçuları istisna olmaqla)" sözləri əlavə edilsin.