756 məcburi köçkün ailəsinin köçürülməsi - TENDER

15.12.2020 İqtisadiyyat
Təşkilatın adı: MƏCBURİ KÖÇKÜNLƏRİN SOSİAL İNKİŞAF FONDU

Təşkilat VOEN: 1400305341

Təşkilatın ünvanı: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Tbilisi prospekti, 57D

Tender predmeti: Ramana qəsəbəsi ərazisində I mərhələ - 756 məcburi köçkün ailəsi üçün zəruri sosial-texniki infrastrukturu olan yeni yaşayış məhəlləyə I mərhələ - 756 məcburi köçkün ailəsinin köçürülməsi

Tenderin adi: Ramana qəsəbəsi ərazisində I mərhələ - 756 məcburi köçkün ailəsi üçün zəruri sosial-texniki infrastrukturu olan yeni yaşayış məhəlləyə I mərhələ - 756 məcburi köçkün ailəsinin köçürülməsi

Ramana qəsəbəsi ərazisində I mərhələ - 756 məcburi köçkün ailəsi üçün zəruri sosial-texniki infrastrukturu olan yeni yaşayış məhəlləyə I mərhələ - 756 məcburi köçkün ailəsinin köçürülməsi

Başlıq

Açıqlama

Miqdar

Ramana qəsəbəsi ərazisində I mərhələ - 756 məcburi köçkün ailəsi üçün zəruri sosial-texniki infrastrukturu olan yeni yaşayış məhəlləyə I mərhələ - 756 məcburi köçkün ailəsinin köçürülməsi

Ramana qəsəbəsi ərazisində I mərhələ - 756 məcburi köçkün ailəsi üçün zəruri sosial-texniki infrastrukturu olan yeni yaşayış məhəlləyə I mərhələ - 756 məcburi köçkün ailəsinin köçürülməsi

1

ədəd

ÜSL kod (kateqoriya) -

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

23.11.2020 16:10

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

11.12.2020 16:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

21.12.2020 18:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

22.12.2020 16:00

İştirak haqqı: 70 AZN

İştirak haqqının ödənilməsi yalnız Asan Ödəniş vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Müsabiqədə iştirak etmək üçün müsabiqəyə daxil olduqdan sonra "Asan Ödəniş"lə ödə " düyməsini sıxaraq aidiyyatı keçid vasitəsilə ödənişi etdikdən sonra müsabiqədə iştirak edə bilərsiniz:

ÇATDIRILMA YERİ

2020-2021

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

2020-2021-ci illər ərzinəd

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

15 gün

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Təşkilati və hüquqi sənədlər:

İddiaçının son 1 (bir) ildəki maliyyə vəziyyəti barədə bank tərəfindən verilmiş arayış

Zəruridir

İddiaçının 2019-cu ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti

Zəruridir

Rekvizitlər

Zəruridir

Nizamnamə

Zəruridir

Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin, habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması haqqında arayış ("Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunun 6-cı "Malgöndərənlərin (podratçıların) ixtisasına dair tələblər" maddəsinin 6.2.5-ci bəndinə əsasən)

Elan portalda yerləşdirildiyi tarixdən etibarən arayış sifariş verilməlidir.

Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə

Dövlət reyestrindən çıxarış

İxtisas göstəriciləri:

İddiaçının işçi qüvvəsi haqqında arayış

Zəruridir

İddiaçının müflis elan olunmaması, əmlakı üzərində həbs qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş girovun olmaması, məhkəmənin qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti dayandırılmış şəxs olmaması barədə arayış (müvafiq vergilər idarəsi)

Müvafiq vergilər idarəsindən arayışın alınması zəruridir

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

Texniki təklif: 15 bal

Müqavilənin yerinə yetirilməsi müddəti

6

İşin yerinə yetirilmə müddəti

İstehsalat texniki imkanlar

9

İddiaçının istifadəsində olan maşın, mexanizm

Qiymət təklifi:: 85 bal

Təklifin qüvvədə olma müddəti

-

Tender təklifi zərflərin açıldığı tarixdən 30 bank günü qüvvədə olmalıdır

Tender təklifinin təminatı

-

Tender təklifinin təminatı təklifin 1%-i həcmində olmalı və zərflərin açıldığı tarixdən 60 bank günü qüvvədə olmalıdır

Müqavilənin təminatı

-

Müqavilə üzrə tətbiq olunmur.

Qiymət təklifi

85

Satınalan təşkilatın adı və ünvanı; Tender təklifinin ümumi məbləği ƏDV daxil; Tender təklifinin imzalanma və qüvvədə olma tarixləri; İddiaçının rəhbər və ya səlahiyyətli şəxsin adı, soyadı və imzası; İddiaçının möhürü.

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi:

30 bank günü (zərflərin açıldığı gündən qüvvədə olma müddəti)

Təklifin təminatı:

60 (Tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 faizi məbləğində təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açılış tarixindən sonra)

Aygün Hüseynova

Satınalma mütəxəssisi

[email protected]

+994124318703

Aygün Hüseynova

Satınalma mütəxəssisi

[email protected]

+994124318703

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

 • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
 • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
 • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
 • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
 • Tender proseduru "Dövlət satınalmaları haqqında" Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (//etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
 • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
 • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
 • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
 • Müəyyən edilməmişdir
 • Əvvəlki

  Kapital Bank “YAŞAT” Fonduna yarım milyon manat köçürdü

Digər xəbərlər

05.10.2022 İqtisadiyyat
ƏDV ləğv edilir?
0 0
05.10.2022 İqtisadiyyat
Bayden Rusiyaya dollar satmağı qadağan edib
0 0
05.10.2022 İqtisadiyyat
Azərbaycan nefti bahalaşıb
0 0