17,6 milyard manatlıq büdcə təsdiq edildi

12.06.2018 Birja
Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsinin icrası gəlirlər 16 milyard 516 milyon 684 min manat, xərclər 17 milyard 594 milyon 478 min manat məbləğində olmaqla təsdiq edilib.

Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsinin gəlirlər və xərclər üzrə göstəriciləri aşağıdakı kimi qəbul edilib:

Sıra

№-si

Göstəricilər

Məbləğ

(manatla)

1.

Gəlirlər

16 516 683 994

1.1.

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi

1 040 281 959

1.2.

Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi

2 285 840 630

1.3.

Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi

50 368 185

1.4.

Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi

178 563 943

1.5.

Əlavə dəyər vergisi

3 668 602 639

1.5.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi

1 773 189 569

1.6.

Sadələşdirilmiş vergi

371 409 884

1.7.

Aksizlər

612 620 309

1.7.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksizlər

93 926 041

1.8.

Yol vergisi

134 345 674

1.8.1.

xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi

34 792 067

1.9.

Mədən vergisi

111 090 700

1.10.

Gömrük rüsumları

706 871 691

1.11.

Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımlar

189 023 895

1.12.

Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar

71 043 023

1.12.1.

“Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu”na daxilolmalar (Serbiya Respublikasına verilmiş kredit üzrə)

68 906 133

1.13.

Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər

2 551 000

1.14.

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqandan (qurumdan) daxilolmalar (transfert)

6 100 000 000

1.15.

Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

8 706 383

1.16.

Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

5 306 617

1.17.

Aksiz markalarının satışından daxilolmalar

4 443 389

1.18.

Dövlət rüsumu

107 672 227

1.19.

Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar

358 263 966

1.20.

Vergi qanunvericiliyinin pozulması ilə bağlı tətbiq edilən cərimə və sanksiyalardan daxilolmalar

115 568 452

1.21.

Sair daxilolmalar

144 109 428

1.21.1.

“Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu”na daxilolmalar (təkrar borc sazişləri, yerləşdirilmiş vəsaitə hesablanmış faiz, dövlət zəmanətinin verilməsi)

7 839 791

1.22.

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) mənfəətindən ayırmalar

250 000 000

2.

Xərclər

17 594 477 984

2.1.

Ümumi dövlət xidmətləri

2 679 396 316

2.1.1.

qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması xərcləri

552 220 504

2.1.2.

beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı xərcləri

207 333 026

2.1.3.

elm xərcləri

109 819 238

2.1.4.

başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri

12 322 290

2.1.5.

dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər

1 513 614 724

2.1.6.

yerli büdcələrə (bələdiyyələrə) verilən dotasiya

5 186 534

2.1.7.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya

278 900 000

2.2.

Müdafiə

2 621 265 051

2.2.1.

müdafiə qüvvələri

1 250 825 782

2.2.2.

milli təhlükəsizlik

110 640 551

2.2.3.

müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

2 471 366

2.2.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər

1 257 327 352

2.3.

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq

1 177 568 816

2.3.1.

məhkəmə hakimiyyəti

49 054 257

2.3.2.

hüquq-mühafizə

910 046 542

2.3.3.

prokurorluq

57 833 467

2.3.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər

160 634 550

2.4.

Təhsil

1 742 690 388

2.4.1.

məktəbəqədər təhsil

152 968 947

2.4.2.

ümumi təhsil

953 756 956

2.4.3.

ilk peşə-ixtisas təhsili

26 324 423

2.4.4.

orta ixtisas təhsili

36 444 803

2.4.5.

ali təhsil

188 071 043

2.4.6.

əlavə təhsil

3 558 371

2.4.7.

təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər

381 565 845

2.5.

Səhiyyə

704 726 614

2.5.1.

poliklinikalar və ambulatoriyalar

105 595 938

2.5.2.

xəstəxanalar

320 969 301

2.5.3.

səhiyyə sahəsində digər xidmətlər

6 308 421

2.5.4.

səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

4 312 727

2.5.5.

səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər

267 540 227

2.6.

Sosial müdafiə və sosial təminat

2 350 165 191

2.6.1.

sosial müdafiə xərcləri

2 067 761 513

2.6.2.

sosial təminat xərcləri

282 387 831

2.6.3.

sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar

15 847

2.7.

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət

253 301 348

2.7.1.

mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət

118 590 391

2.7.2.

radio, televiziya və nəşriyyat

56 877 016

2.7.3.

bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm

38 468 026

2.7.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət

39 365 915

2.8.

Mənzil və kommunal təsərrüfatı

300 199 218

2.8.1.

mənzil təsərrüfatı

31 438 754

2.8.2.

kommunal təsərrüfatı

259 265 647

2.8.3.

su təsərrüfatı

8 961 000

2.8.4.

mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər

533 817

2.9.

Yanacaq və enerji

3 514 998

2.9.1.

enerji kompleksi

2 499 998

2.9.2.

yanacaq və enerji kompleksi sahəsi üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar

1 015 000

2.10.

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi

506 180 967

2.10.1.

kənd təsərrüfatı

469 844 970

2.10.2.

meşə təsərrüfatı

11 970 884

2.10.3.

balıqçılıq və ovçuluq

2 747 355

2.10.4.

ətraf mühitin mühafizəsi

14 624 378

2.10.5.

hidrometeorologiya tədbirləri

6 993 380

2.11.

Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar

2 707 364 428

2.11.1.

tikinti

2 690 514 668

2.11.1.1.

dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)

2 689 301 330

2.11.2.

faydalı qazıntılar

12 349 760

2.11.3.

geodeziya və xəritəçəkmə

4 500 000

2.12.

Nəqliyyat və rabitə

101 473 406

2.12.1.

nəqliyyat

100 190 406

2.12.2.

rabitə

1 283 000

2.13.

İqtisadi fəaliyyət

775 524 821

2.13.1.

iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti

178 246 208

2.13.1.1.

sahibkarlığa dəstək

28 246 208

2.13.1.2.

Azərbaycan Respublikasında əhalinin mənzilə olan tələbatının ödənilməsi və vətəndaşların güzəştli şərtlərlə mənzil əldə etməsi xərcləri

150 000 000

2.13.2.

iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri

595 939 203

2.13.3

iqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar

1 339 410

2.14.

Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər

1 614 638 243

2.14.1.

məqsədli büdcə fondları

297 000 000

2.14.1.1.

“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondu

297 000 000

2.14.2.

ehtiyat fondları

396 209 542

2.14.2.1.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu

197 500 232

2.14.2.2.

Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu

198 709 310

2.14.3.

əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər

921 428 701

2.14.3.1.

beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı xərclər

19 049 914

2.14.3.2.

fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər

19 467 845

2.14.3.3.

digər xidmətlər üzrə xərclər

882 910 942

2.15.

2017-ci ildə xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə yaranan fərq məbləği

56 468 179

3.

Büdcə kəsiri

1 077 793 990

4.

2018-ci il 1 yanvar tarixinə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabında qalığı

1 644 600 000