USD1,7000
EUR1,8634
GBP2,1133
RUB0,0208

Prezident 2018-in dövlət büdcəsinə dəyişikliyi imzaladı

06.07.2018 İqtisadiyyat
0 0
Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanununu imzalayıb.

Qanuna görə, Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri 22 milyard 149 milyon manat, xərcləri 23 milyard 100 milyon manat (o cümlədən, mərkəzləşdirilmiş gəlirləri 21 milyard 495 milyon 650 min manat,yerli gəlirləri 653 milyon 350 min manat, mərkəzləşdirilmiş xərcləri 22 milyard 376 milyon 75 min manat, yerli xərcləri 723 milyon 925 min manat) məbləğində təsdiq edilib.

Sıra

№-si

Xərclərin istiqamətləri

Məbləğ

(manatla)

1

2

3

8.1.

Ümumi dövlət xidmətləri

3.628.576.252,0

8.1.1.

qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması xərcləri

662.605.431,0

8.1.2.

beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlükhaqqı xərcləri

215.700.000,0

8.1.3.

elm xərcləri

128.120.367,0

8.1.4.

başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri

72.272.931,0

8.1.5.

dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər

2.262.777.523,0

8.1.6.

yerli büdcələrə (bələdiyyələrə) verilən dotasiya

5.200.000,0

8.1.7.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya

281.900.000,0

8.2.

Müdafiə

2.905.221.836,0

8.2.1.

müdafiə qüvvələri

1.384.067.865,0

8.2.2.

milli təhlükəsizlik

130.358.826,0

8.2.3.

müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

2.663.347,0

8.2.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər

1.388.131.798,0

8.3.

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq

1.384.235.133,0

8.3.1.

məhkəmə hakimiyyəti

54.346.645,0

8.3.2.

hüquq-mühafizə

1.004.451.945,0

8.3.3.

prokurorluq

58.270.259,0

8.3.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər

267.166.284,0

8.4.

Təhsil

2.043.989.508,0

8.4.1.

məktəbəqədər təhsil

175.314.065,0

8.4.2.

ümumi təhsil

1.082.159.571,0

8.4.3.

ilk peşə-ixtisas təhsili

27.977.633,0

8.4.4.

orta ixtisas təhsili

41.302.250,0

8.4.5.

ali təhsil

42.716.929,0

8.4.6.

əlavə təhsil

3.743.051,0

8.4.7.

təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər

670.776.009,0

8.5.

Səhiyyə

739.334.330,0

8.5.1.

poliklinikalar və ambulatoriyalar

109.563.299,0

8.5.2.

xəstəxanalar

349.210.619,0

8.5.3.

səhiyyə sahəsində digər xidmətlər

6.608.160,0

8.5.4.

səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

5.112.214,0

8.5.5.

səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər

268.840.038,0

8.6.

Sosial müdafiə və sosial təminat

2.343.047.383,0

8.6.1.

sosial müdafiə xərcləri

2.309.285.582,0

8.6.1.1.

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanının (qurumun) büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait

1.300.000.000,0

8.6.2.

sosial təminat xərcləri

33.701.801,0

8.6.3.

sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar

60.000,0

8.7.

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət

327.129.760,0

8.7.1.

mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət

128.547.661,0

8.7.2.

radio, televiziya və nəşriyyat

57.721.175,0

8.7.3.

bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm

64.590.913,0

8.7.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət

76.270.011,0

8.8.

Mənzil və kommunal təsərrüfatı

458.558.557,0

8.8.1.

mənzil təsərrüfatı

61.206.293,0

8.8.2.

kommunal təsərrüfatı

345.056.129,0

8.8.3.

su təsərrüfatı

33.961.000,0

8.8.4.

mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər

18.335.135,0

8.9.

Yanacaq və enerji

18.016.600,0

8.9.1.

enerji kompleksi

16.995.000,0

8.9.2.

yanacaq və enerji kompleksi sahəsi üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar

1.021.600,0

8.10.

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi

755.282.725,0

8.10.1.

kənd təsərrüfatı

713.998.035,0

8.10.2.

meşə təsərrüfatı

13.342.261,0

8.10.3.

balıqçılıq və ovçuluq

3.118.853,0

8.10.4.

ətraf mühitin mühafizəsi

16.854.733,0

8.10.5.

hidrometeorologiya tədbirləri

7.968.843,0

8.11.

Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar

5.104.376.000,0

8.11.1.

tikinti

5.087.476.000,0

8.11.1.1.

dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)

5.075.200.000,0

8.11.2.

faydalı qazıntılar

12.900.000,0

8.11.3.

geodeziya və xəritəçəkmə

4.000.000,0

8.12.

Nəqliyyat və rabitə

166.790.678,0

8.12.1.

nəqliyyat

110.286.678,0

8.12.2.

rabitə

56.504.000,0

8.13.

İqtisadi fəaliyyət

1.390.111.000,0

8.13.1.

iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti

196.481.000,0

8.13.1.1.

sahibkarlığa dəstək

46.481.000,0

8.13.1.2.

Azərbaycan Respublikasında əhalinin mənzilə olan tələbatının ödənilməsi və vətəndaşların güzəştli şərtlərlə mənzil əldə etməsi xərcləri

150.000.000,0

8.13.2.

iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri

1.193.630.000,0

8.14.

Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər

1.835.330.238,0

8.14.1.

məqsədli büdcə fondları

372.000.000,0

8.14.1.1.

"Avtomobil Yolları" Məqsədli Büdcə Fondu

372.000.000,0

8.14.2.

ehtiyat fondları

404.000.000,0

8.14.2.1.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu

304.000.000,0

8.14.2.2.

Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu

100.000.000,0

8.14.3.

əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər

1.059.330.238,0

8.14.3.1.

beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı xərclər

20.000.000,0

8.14.3.2.

fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər

20.000.000,0

8.14.3.3.

digər xidmətlər üzrə xərclər

1.019.330.238,0