Qərbi Azərbaycan Respublikası təşkilatlanır

05.06.2020 Siyasət
İyunun 3-də Sədarətinin Qafar Çaxmaqlının sədrliyi ilə növbəti videokonfransı olmuşdur. Ötən könfransda qəbul edilən qərarların icrası barədə məlumat verilmişdir. Millət Şurası nəzdində fəaliyyətə başlayacaq Katibliyin əsasnaməsi və fəaliyyət mexanizminin hazırlanması və gələcək konfransda müzakirə edilməsi qərar alınmışdır. Millət Şurasının nəzdində yaradılmış Qərbi Azərbaycan Tarixinin Araşdırılması Mərkəzinin rəhbər Ramazan Hüseynli təsdiq edilmiş və görüləcək işlər barədə onun mülahizələri dinlənilmişdir.

Qərbi Azərbaycanın Zəngəzur bölgəsinin Ermənistana verilməsi ilə bağlı geniş bir konfransın keçirilməsi üçün işçi qrup seçilmişdir.

Təşkilati məsələlərə baxılmışdır. Nigar Ögeday QA(İ)R Millət Şurası sədrinin müavini, İradə Rzazadənin QA(İ)R Qadınlar Şurasının sədri təsdiq edilmişdir. Mürvət Yusifovun MŞ sədrinin müavini seçilməsi ilə bağlı Nigar Ögedayın təklifinə baxılmış və M. Yusifov sədr müavini seçilmişdir. Aslan Azadəliyevin sədri olduğu 11 nəfərdən ibarət nəzarət, təftiş və daxili etik davranış komissiyası da təsdiq edilmişdir.

Millət Şurasının tərkibində digər komissiyaların yaradılması ilə bağlı fikir mübadiləsi edilmişdir. Beynəlxalq əlaqələr və xarici siyasət, Dovlət quruculugu və hüquq işləri, İdeologiya və siyasət, Parlament seşkilərinə hazırlıq, Qərbi Azərbaycan (İrəvan) Respublikasının dövlət atributlarının hazırlanması, Qaçqınların siyahıya alınması və təşkilatlanma, İctimaiyyətlə əlaqələr, Xarici əlaqələr və diaspora ilə iş, Sayt, TV, təbliğat və təşviqat məsələləri, Türk dövlətləri və topluluqları ilə iş, Mətbuat, informasıya və sosial media ilə əlaqələr komissiyalarının yaradılması ilə bağlı verilən təkliflərin növbət konfransda müzakirə edilməsi qərarlaşdırılmışdır.

VTB