USD1,7000
EUR1,8634
GBP2,1133
RUB0,0208

“AccessBank”ın cari ilin ilk yarısını uğurla başa vurub - HESABAT

07.08.2023 Sərfəli Banklar
84 14
“AccessBank” 2023-cü ilin ilk yarısına artımlarla başa vurub. Bankın məcmu kapitalı ötən ilin sonu ilə müqayisədə 2 milyon 382 min manat və ya 21.1 faiz artaraq 122 milyon 511 min manata yüksəlib.

Kommersant.az bankın maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, “AccessBank”ın aktivlər cəmi 2023-ci ilin 6 ayına 148 milyon 450 min manat və ya 12.7 faiz artaraq 1 milyard 317 milyon 305 min manata yüksəlib. Bu artımda kredit portfelinin payı 84.7 faiz olub. Bankın meştərilərinə verdiyi kreditlər 125 milyon 718 min manat və ya 15.4 faiz artaraq 939 milyon 267 min manata çatıb.

İstehalk kreditlərinin həcmi 49 milyon 11 min manat artaraq 223 milyon 226 min manata, biznes kreditləri isə 76 milyon 776 min manat artaraq 710 milyon 793 min manata bərabərləşib. “AccessBank”ın daşınmaz əmlaka verdiyi kreditlər keçən ilin sonu ilə müqayisədə 69 min manat azalaraq 5 milyon 248 min manat olub.

Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyatını 3 milyon 725 min manat artıraraq 37 milyon 705 min manat etdiyi üçün “AccessBank”ın xalis kreditləri 901 milyon 562 min manat olub. Bu da ötən ilin sonu ilə müqayisədə 121 milyon 993 min manat və ya 15.6 faiz çoxdur.

“AccessBank”ın müştərilərindən topladığı depozitlərin həcminin artması bankın öhdəliklər cəminin artmasına səbəb olub. Belə ki, “AccessBank” fiziki şəxslərdən aldığı əmanətlərin həcmini 77 milyon 613 min manat artaraq 796 milyon 626 min manata çatıb. Biznesmenlərin əmanətləri isə 47 milyon 915 min manat artaraq 188 milyon 956 min manata yüksəlib. Nəticədə bankın depozit portfeli 985 milyon 582 min manat olub ki, bu da ötən ilin sonu ilə müqayisədə 125 milyon 528 min manat və ya 14.6 faiz çoxdur.

Buna görə də bankın öhdəliklər cəmi 127 milyon 768 min manat və ya 12 faiz artaraq 1 milyard 183 milyon 861 min manat olub.

Səhmdar kapitalını dəyişdirməyən “AccessBank”ın ümumi ehtiyatları 1 milyon 213 min manat artaraq 9 milyon 90 min manata bərabərləşib. Bankın yığılmış zərəri isə 19 milyon 469 min manat azalaraq 145 milyon 753 min manat olduğuna görə bankın kapital cəmi də ertıb. Belə ki, cəmi kapitalı 20 milyon 682 min manat və ya 18.3 faiz artaraq 133 milyon 444 min manat olub.

AccessBank

2023 (II Rüb)

2022 (IV Rüb)

Fərq

Cəmi Aktivlər

1.317,305

1.168,855

148,450

Kredit

939,267

813,549

125,718

İstehlak kreditləri

223,226

174,215

49,011

Biznes kreditləri

710,793

634,017

76,776

Daşınmaz əmlak kreditləri

5,248

5,317

-69

Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyat

37,705

33,980

3,725

Xalis Kreditlər

901,562

779,569

121,993

Cəmi Öhdəliklər

1.183,861

1.056,093

127,768

Depozit

985,582

860,054

125,528

Fiziki şəxslərin depozitləri

796,626

719,013

77,613

Hüquqi şəxslərin depozitləri

188,956

141,041

47,915

Cəmi Kapital

133,444

112,762

20,682

Səhmdar kapitalı

270,107

270,107

0

Səhmin qiymətinin dəyişməsindən gəlir (zərər)

-

-

-

Yığılmış zərər

145,753

-165,222

19,469

Ümumi ehtiyatlar

9,090

7,877

1,213

Məcmu kapital

122,511

101,129

21,382

“AccessBank”ın faiz gəliri ötən ilin eyni rübü ilə müqayisədə 26 milyon 235 min manat və ya 40.9 faiz artaraq 90 milyon 290 min manata, faiz xərcləri isə 7 milyon 494 min manat artaraq 34 milyon 363 min manata çatıb. Buna görə də bank 55 milyon 927 min manat xalis faiz gəliri əldə edib ki, bu da ötən ilin 2-ci rübü ilə müqayisədə 18 milyon 741 min manat və ya 50.4 faiz çoxdur.

Qeyri-faiz gəlirini 3 milyon 746 min manat artaraq 8 milyon 363 min manata, qeyri-faiz xərcləri isə 5 milyon 24 min manat artıran “AccessBank” yükunda əməliyyat mənfəəti əldə edib. Bankın sözügedən mənfəəti ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 17 milyon 463 min manat artaraq 24 milyon 418 min manat olub. Bu mənfəətdən 4 milyon 949 min manatı mümkün zərərlər üçün məqsədli ehtiyata ayrıldığı üçün “AccessBank”ın xalis mənfəəti 19 milyon 469 min manat olub. Bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 17 milyon 629 min manat çoxdur.

Qeyd edək ki, əldə olunan xalis mənfəətdən vergi xərcləri çıxılmayıb.

“AccessBank”ın aktivlərinin gəlirliyi 1.32 faiz artaraq 1.47 faizə, kapitalının gəlirliyi isə 12.97 faiz artaraq 14.6 faizə yüksəlib.

AccessBank

2023 (II Rüb)

2022 (II Rüb)

Fərq

Faiz Gəliri

90,290

64,055

26,235

Faiz Xərci

34,363

26,869

7,494

Xalis Faiz Gəliri/Zərəri

55,927

37,186

18,741

Qeyri-Faiz Gəliri

8,363

4,617

3,746

Qeyri-Faiz Xərci

39,872

34,848

5,024

Əməliyyat Mənfəəti

24,418

6,955

17,463

Xalis Mənfəəti

19,469

1,840

17,629

ROA

1.47%

0.15%

1.32%

ROE

14.6%

1.63%

12.97%