AzərAlüminium tender elan edir

10.06.2020 Tender
Təşkilatın adı: "AZƏRALÜMİNİUM" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

Təşkilat VOEN: 1305481501

Təşkilatın ünvanı: Gəncə , Azərbaycan , AZ 2000, Yevlax şössəsi 53

Tender predmeti: Mexaniki mal və materiallar (cizgilər əsasında)

Tenderin adi: Mexaniki mal və materiallar (cizgilər əsasında)

Mexaniki mal və materiallar (cizgilər əsasında)

Başlıq

Açıqlama

Miqdar

Dişli çarx

LZX23.5kg/20t 03.13.14

2

ədəd

Paylayıcı baraban

23.5kq/20t01.02-06

2

ədəd

Mufta

23.5kq/20t 02.04-01

4

ədəd

Ulduzcuq

LZX.23.5kq/20t03.1.4-1

4

ədəd

Ulduzcuq

LZX23.5kg/20t 01.20-5

2

ədəd

Ulduzcuq

LZX23.5kg/20t 02.03-6

2

ədəd

Ulduzcuq

LZX23.5kg/20t 02.07-2

2

ədəd

Ulduzcuq

LZX23.5kg/20t 02.08-2

2

ədəd

Oymaq

LZX.23.5kg/20t.02.04-18

2

ədəd

Oymaq

LZX.23.5kg/20t.02.04-21

2

ədəd

Dişli çarx

LZX.23.5kq/20t 05-3

2

ədəd

Ejektor

GBLY 160.3.2.0

10

ədəd

Klapan

GBLY 182.5.0

10

ədəd

Polad yay

23.5kq/20t 03.09-14

8

ədəd

Polad yay

23.5kq/20t 03.09-14

16

ədəd

ÜSL kod (kateqoriya) -

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

09.06.2020 16:35

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

01.07.2020 14:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

09.07.2020 17:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

10.07.2020 14:00

İştirak haqqı: 200 AZN

İştirak haqqının ödənilməsi yalnız Asan Ödəniş vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Müsabiqədə iştirak etmək üçün müsabiqəyə daxil olduqdan sonra “Asan Ödəniş”lə ödə " düyməsini sıxaraq aidiyyatı keçid vasitəsilə ödənişi etdikdən sonra müsabiqədə iştirak edə bilərsiniz:

ÇATDIRILMA YERİ

Gəncə şəhəri, Yevlax şosesi 53

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

“Malgöndərən” malların çatdırılmasını müqavilə imzalandıqdan sonra 60-90 gün ərzində tamamlamalıdır.

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

Mallar çatdırırldıqdan sonra 15 bank günündən gec olmayaraq.

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Təşkilati və hüquqi sənədlər:

Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış

Tələb olunur.

Rekvizitlər

Tələb olunur.

Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə

Tələb olunur.

Nizamnamə

Tələb olunur.

Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması

Tələb olunur.

Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı

Tələb olunur.

Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti

Tələb olunur.

İxtisas göstəriciləri:

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

Texniki təklif: 10 bal

İstehsalçının analoji sənaye təcrübəsinin mövcüdluğu

10

Referans siyahısı (istehsalçının analoji məhsulların satışı üzrə müştəri siyahısı)

Qiymət təklifi:: 90 bal

Müqavilənin təminatı

-

Tender təklifinin təminatı

-

Tender təklifinin ümumi məbləğinin 1%-i məbləğində bank təminatı tələb olunur. Təminatın qüvvədə olma müddəti təklifin qüvvədə olma müddətindən 30 bank günü çox olmalıdır.

Qiymət təklifi

90

Qiymət xərcləri bütün xərclər daxil AZN ilə təqdim edilməlidir.

Təklifin qüvvədə olma müddəti

-

Tender təklifi zərflərin açıldığı tarixdən etibarən ən azı 30 bank günü ərzində qüvvədə olmalıdır.

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi:

30 bank günü (zərflərin açıldığı tarixdən sonra qüvvədə olma müddəti

Təklifin təminatı:

60 bank günü (təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra

Həsənov Həsən

Satınalmalr üzrə mütəxəssis

0502711612

0502711612

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

  • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
  • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
  • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
  • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
  • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (//etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
  • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
  • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
  • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
  • Müəyyən edilməmişdir

Açıq tenderin elektron şərtlər toplusunu 09.06.2020 16:35 tarixindən sonra əldə edə bilərsiniz