Azərsu tender elan edir

24.11.2020 Tender
Təşkilatın adı: "AZƏRSU" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ

Təşkilat VOEN: 9900001751

Təşkilatın ünvanı: Moskva prospekti 67, AZ 1012 Bakı,

Tender predmeti: Metal məmulatlarının satın alınması

Tenderin adi: Metal məmulatlarının satın alınması

Metal məmulatlarının satın alınması

Başlıq

Açıqlama

Miqdar

Bolt-qayka/ M 36/ L 170mm

Bolt-qayka/ M 36/ L 170mm

144

kg

Bolt-qayka/ M16/ L 120mm

Bolt-qayka/ M16/ L 120mm

104

kg

Bolt-qayka/ M16/ L 100mm

Bolt-qayka/ M16/ L 100mm

414

kg

Bolt-qayka/ M16/ L 90mm

Bolt-qayka/ M16/ L 90mm

200

kg

Bolt-qayka/ M16/ L 80mm

Bolt-qayka/ M16/ L 80mm

480

kg

Bolt-qayka/ M16/ L 70mm

Bolt-qayka/ M16/ L 70mm

56

kg

Bolt-qayka/ M16/ L 65mm/ SS316

Bolt-qayka/ M16/ L 65mm/ SS316

16

kg

Bolt-qayka/ M16/ L 60mm/ SS316

Bolt-qayka/ M16/ L 60mm/ SS316

16

kg

Bolt-qayka/ M16/ L 60mm

Bolt-qayka/ M16/ L 60mm

120

kg

Bolt-qayka/ M16/ L 180mm

Bolt-qayka/ M16/ L 180mm

240

kg

Bolt-qayka/ M16/ L 160mm

Bolt-qayka/ M16/ L 160mm

80

kg

Bolt-qayka/ M16/ L 120mm

Bolt-qayka/ M16/ L 120mm

272

kg

Bolt-qayka/ M16/ L 100mm

Bolt-qayka/ M16/ L 100mm

80

kg

Bolt-qayka/ M16/ L 160mm

Bolt-qayka/ M16/ L 160mm

149

kg

Bolt-qayka/ M16/ 200mm

Bolt-qayka/ M16/ 200mm

160

kg

Bolt-qayka/ M14/ L 60mm

Bolt-qayka/ M14/ L 60mm

160

kg

Bolt-qayka/ M14/ L 100mm

Bolt-qayka/ M14/ L 100mm

272

kg

Bolt-qayka/ M12/ L 80mm

Bolt-qayka/ M12/ L 80mm

191

kg

Bolt-qayka/ M12/ L 100mm

Bolt-qayka/ M12/ L 100mm

226

kg

Bolt-qayka/ M10/ L 80mm

Bolt-qayka/ M10/ L 80mm

200

kg

Bolt-qayka/ M10/ L 50mm

Bolt-qayka/ M10/ L 50mm

176

kg

Bolt-qayka/ M10/ L 40mm

Bolt-qayka/ M10/ L 40mm

96

kg

Bolt-qayka/ M10/ L 100mm

Bolt-qayka/ M10/ L 100mm

184

kg

Sancaq/ M32/ L 1000mm

Sancaq/ M32/ L 1000mm

10

dəst

Bolt-qayka/ M 24/ L 120mm

Bolt-qayka/ M 24/ L 120mm

90

kg

Bolt-qayka/ M 8/ L 40mm

Bolt-qayka/ M 8/ L 40mm

16

kg

Bolt/ M8/ L 12mm

Bolt/ M8/ L 12mm

6

kg

Bolt-qayka/ M14/ L 80mm

Bolt-qayka/ M14/ L 80mm

360

kg

Bolt-qayka/ M16/ L 200mm

Bolt-qayka/ M16/ L 200mm

28

kg

Bolt-qayka/ M18/ 90mm

Bolt-qayka/ M18/ 90mm

360

kg

Bolt-qayka/ M18/ L 100mm

Bolt-qayka/ M18/ L 100mm

260

kg

Sancaq/ M22/ L 150mm

Sancaq/ M22/ L 150mm

20

dəst

Sancaq/ M20/ L 180mm

Sancaq/ M20/ L 180mm

30

dəst

Sancaq/ M16/ L 180mm

Sancaq/ M16/ L 180mm

30

dəst

Sancaq/ M12/ L 180mm

Sancaq/ M12/ L 180mm

20

dəst

Bolt-qayka/ M8/ L 40mm

Bolt-qayka/ M8/ L 40mm

80

kg

Bolt-qayka/ M42/ L 180mm

Bolt-qayka/ M42/ L 180mm

184

kg

Bolt-qayka/ M42/ L 150mm

Bolt-qayka/ M42/ L 150mm

120

kg

Bolt-qayka/ M39/ L 200mm

Bolt-qayka/ M39/ L 200mm

64

kg

Bolt-qayka/ M36/ L 180mm

Bolt-qayka/ M36/ L 180mm

200

kg

Bolt-qayka/ M36/ L 150mm

Bolt-qayka/ M36/ L 150mm

120

kg

Bolt-qayka/ M32/ L 150mm

Bolt-qayka/ M32/ L 150mm

368

kg

Bolt-qayka/ M30/ L 150mm

Bolt-qayka/ M30/ L 150mm

256

kg

Bolt-qayka/ M27/ L 150mm

Bolt-qayka/ M27/ L 150mm

360

kg

Bolt-qayka/ M24/ L 150mm

Bolt-qayka/ M24/ L 150mm

456

kg

Bolt-qayka/ M24/ L 140mm

Bolt-qayka/ M24/ L 140mm

240

kg

Bolt-qayka/ M24/ L 100mm

Bolt-qayka/ M24/ L 100mm

520

kg

Bolt-qayka/ M22/ L 180mm

Bolt-qayka/ M22/ L 180mm

240

kg

Bolt-qayka/ M22/ L 150mm

Bolt-qayka/ M22/ L 150mm

240

kg

Bolt-qayka/ M22/ L 120mm

Bolt-qayka/ M22/ L 120mm

386

kg

Bolt-qayka/ M20/ L 80mm

Bolt-qayka/ M20/ L 80mm

448

kg

Bolt-qayka/ M20/ L 150mm

Bolt-qayka/ M20/ L 150mm

360

kg

Bolt-qayka/ M20/ L 110mm

Bolt-qayka/ M20/ L 110mm

240

kg

Bolt-qayka/ M20/ L 100mm

Bolt-qayka/ M20/ L 100mm

493

kg

Bolt-qayka/ M18/ L 80mm

Bolt-qayka/ M18/ L 80mm

232

kg

Bolt-qayka/ M18/ L 70mm

Bolt-qayka/ M18/ L 70mm

188

kg

Bolt-qayka/ M18/ L 150mm

Bolt-qayka/ M18/ L 150mm

240

kg

Bolt-qayka/ M18/ L 120mm

Bolt-qayka/ M18/ L 120mm

240

kg

Bolt/ M6/ L 40mm

Bolt/ M6/ L 40mm

3

kg

Sancaq/ M24/ L 150mm

Sancaq/ M24/ L 150mm

20

dəst

Bolt/ M32/ L 100mm

Bolt/ M32/ L 100mm

6

kg

Bolt/ M24/ L 20mm

Bolt/ M24/ L 20mm

3

kg

Pəstah/ çuqun/ d 330mm

Pəstah/ çuqun/ d 330mm

322

kg

Pəstah/ çuqun/ d 320mm

Pəstah/ çuqun/ d 320mm

160

kg

Pəstah/ çuqun/ d 300mm

Pəstah/ çuqun/ d 300mm

2104

kg

Pəstah/ çuqun/ d 260mm

Pəstah/ çuqun/ d 260mm

1440

kg

Pəstah/ çuqun/ d 200mm

Pəstah/ çuqun/ d 200mm

1160

kg

Pəstah/ çuqun/ d 180mm

Pəstah/ çuqun/ d 180mm

560

kg

Pəstah/ çuqun/ d 150mm

Pəstah/ çuqun/ d 150mm

1040

kg

Pəstah/ çuqun/ d 110mm

Pəstah/ çuqun/ d 110mm

5600

kg

Pəstah/ çuqun/ d 100mm

Pəstah/ çuqun/ d 100mm

5056

kg

Pəstah/ çuqun/ d 50mm

Pəstah/ çuqun/ d 50mm

2800

kg

Pəstah/ bürünc/ d 90mm

Pəstah/ bürünc/ d 90mm

312

kg

Pəstah/ bürünc/ d 80mm

Pəstah/ bürünc/ d 80mm

304

kg

Pəstah/ bürünc/ d 60mm

Pəstah/ bürünc/ d 60mm

248

kg

Pəstah/ bürünc/ d 50mm

Pəstah/ bürünc/ d 50mm

208

kg

Pəstah/ bürünc/ d 200mm

Pəstah/ bürünc/ d 200mm

160

kg

Pəstah/ bürünc/ d 170mm

Pəstah/ bürünc/ d 170mm

160

kg

Pəstah/ bürünc/ d 150mm

Pəstah/ bürünc/ d 150mm

240

kg

Pəstah/ bürünc/ d 130mm

Pəstah/ bürünc/ d 130mm

240

kg

Pəstah/ bürünc/ d 120mm

Pəstah/ bürünc/ d 120mm

184

kg

Pəstah/ bürünc/ d 110mm

Pəstah/ bürünc/ d 110mm

104

kg

Pəstah/ bürünc/ d 100mm

Pəstah/ bürünc/ d 100mm

320

kg

Sancaq/ M32/ L 240mm

Sancaq/ M32/ L 240mm

200

dəst

Sancaq/ M36/ L 200mm

Sancaq/ M36/ L 200mm

30

dəst

Sancaq/ M42/ L 220mm

Sancaq/ M42/ L 220mm

20

dəst

Sancaq/ M42/ L 280mm

Sancaq/ M42/ L 280mm

20

dəst

Bolt/ M24/ L 40mm

Bolt/ M24/ L 40mm

5

kg

Pəstah/ çuqun/ d 360mm

Pəstah/ çuqun/ d 360mm

2000

kg

Pəstah/ çuqun/ d 350mm

Pəstah/ çuqun/ d 350mm

2640

kg

Pəstah/ çuqun/ d 450mm

Pəstah/ çuqun/ d 450mm

3120

kg

Bolt/ M17/ L 60mm

Bolt/ M17/ L 60mm

5

kg

Bolt/ M17/ L 40mm

Bolt/ M17/ L 40mm

4

kg

Bolt/ M14/ L 20mm

Bolt/ M14/ L 20mm

3

kg

Bolt/ M10/ L 66mm

Bolt/ M10/ L 66mm

5

kg

Pəstah/ polad/ d 90mm

Pəstah/ polad/ d 90mm

1594

kg

Pəstah/ polad/ d 80mm

Pəstah/ polad/ d 80mm

1840

kg

Pəstah/ polad/ d 60mm

Pəstah/ polad/ d 60mm

664

kg

Pəstah/ polad/ d 50mm

Pəstah/ polad/ d 50mm

960

kg

Pəstah/ polad/ d 40mm

Pəstah/ polad/ d 40mm

440

kg

Pəstah/ polad/ d 330mm

Pəstah/ polad/ d 330mm

200

kg

Pəstah/ çuqun/ d 400mm

Pəstah/ çuqun/ d 400mm

1760

kg

Pəstah/ polad/ d 32mm

Pəstah/ polad/ d 32mm

280

kg

Pəstah/ polad/ d 300mm

Pəstah/ polad/ d 300mm

160

kg

Pəstah/ polad/ d 270mm

Pəstah/ polad/ d 270mm

40

kg

Pəstah/ çuqun/ d 500mm

Pəstah/ çuqun/ d 500mm

4320

kg

Pəstah/ çuqun/ d 80mm

Pəstah/ çuqun/ d 80mm

5120

kg

Pəstah/ polad/ d 100mm

Pəstah/ polad/ d 100mm

3680

kg

Pəstah/ polad/ d 280mm

Pəstah/ polad/ d 280mm

160

kg

Pəstah/ polad/ d 120mm

Pəstah/ polad/ d 120mm

240

kg

Pəstah/ polad/ d 110mm

Pəstah/ polad/ d 110mm

4000

kg

Pəstah/ polad/ d 150mm

Pəstah/ polad/ d 150mm

1200

kg

Pəstah/ polad/ d 180mm

Pəstah/ polad/ d 180mm

1664

kg

Pəstah/ polad/ d 200mm

Pəstah/ polad/ d 200mm

160

kg

Pəstah/ polad/ d 250mm

Pəstah/ polad/ d 250mm

200

kg

Pəstah/ polad/ d 25mm

Pəstah/ polad/ d 25mm

200

kg

Pəstah/ polad/ d 130mm

Pəstah/ polad/ d 130mm

5210

kg

Sancaq/ M30/ L 180mm

Sancaq/ M30/ L 180mm

20

dəst

ÜSL kod (kateqoriya) -

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

24.11.2020 11:00

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

15.12.2020 18:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

23.12.2020 18:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

24.12.2020 18:00

İştirak haqqı: 200 AZN

İştirak haqqının ödənilməsi yalnız Asan Ödəniş vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Müsabiqədə iştirak etmək üçün müsabiqəyə daxil olduqdan sonra “Asan Ödəniş”lə ödə " düyməsini sıxaraq aidiyyatı keçid vasitəsilə ödənişi etdikdən sonra müsabiqədə iştirak edə bilərsiniz:

ÇATDIRILMA YERİ

Bakı şəhəri, "Azərsu"ASC

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

Sifarişcinin yazılı sifarişindən sonra 30 gündən gec olmayaraq

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

Mallar təhvil verildikdən sonra 15 bank günündən gec olmamaq şərti ilə aparılır.

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Təşkilati və hüquqi sənədlər:

Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış

Satınalan təşkilat təqdim olunan səndləri əslini, əsli olmadığı halda notarial qaydada təsdiq olunmuş surətlərinin tələb edə bilər.

Nizamnamə

Satınalan təşkilat təqdim olunan səndləri əslini, əsli olmadığı halda notarial qaydada təsdiq olunmuş surətlərinin tələb edə bilər.

Malgöndərənlərin (podratçıların) mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinə aid olması ilə bağlı məlumat

Satınalan təşkilat təqdim olunan səndləri əslini, əsli olmadığı halda notarial qaydada təsdiq olunmuş surətlərinin tələb edə bilər.

Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması

Satınalan təşkilat təqdim olunan səndləri əslini, əsli olmadığı halda notarial qaydada təsdiq olunmuş surətlərinin tələb edə bilər.

Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə

Satınalan təşkilat təqdim olunan səndləri əslini, əsli olmadığı halda notarial qaydada təsdiq olunmuş surətlərinin tələb edə bilər.

Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti

Satınalan təşkilat təqdim olunan səndləri əslini, əsli olmadığı halda notarial qaydada təsdiq olunmuş surətlərinin tələb edə bilər.

Rekvizitlər

Satınalan təşkilat təqdim olunan səndləri əslini, əsli olmadığı halda notarial qaydada təsdiq olunmuş surətlərinin tələb edə bilər.

Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı

Satınalan təşkilat təqdim olunan səndləri əslini, əsli olmadığı halda notarial qaydada təsdiq olunmuş surətlərinin tələb edə bilər.

İxtisas göstəriciləri:

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

Texniki təklif: 40 bal

Tender predmeti üzrə oxşar təcrübənin mövcudluğu (son 3(üç) il üzrə mal-materialların təchizatı və həcmi üzrə icra edilmiş ən azı 2(iki) müqavilə). 1(bir) müqavilə təqdim edildiyi təqdirdə 20 balla qiymətləndiriləcəkdir.

40

Tələb olunan sənədlər

Qiymət təklifi:: 60 bal

Qiymət təklifi

60

Təklif ƏDV və digər bütün vergilə daxil göstərilməlidir. Təkliflər elektron satınalmanın açılış tarixndən sonra 60 bank günü müddətində qüvvədə olmalıdır.

Tender təklifinin təminatı

-

Tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 faizi məbləğində bank təminatı (Elektron satınalmanın açılışından sonra ən azı 90 bank günü qüvvədə olmalıdır)

Müqavilənin təminatı

-

Müqavilənin ümumi məbləğinin 3 faizi həcmində

Təklifin qüvvədə olma müddəti

-

Elektron satınalmanın açılışından sonra 60 bank günü

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi:

60 bank günü (zərflərin açıldığı tarixdən sonra qüvvədə olma müddəti

Təklifin təminatı:

90 bank günü (təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra

Məmmədyar Musayev

Təchizat və satınalmaların idarə olunması departamenti

[email protected]

(+994012)431 47 67; 2288

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

 • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
 • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
 • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
 • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
 • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (//etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
 • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
 • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
 • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
 • Müəyyən edilməmişdir
 • Əvvəlki

  Pandemiya şəraitində dünyanın ən təhlükəsiz aviaşirkətlərinin reytinqi açıqlanıb - TOP-10

Digər xəbərlər